Çasgem İşgücü Piyasasındaki Eğitim İhtiyacını Tespit Etmek Üzere Yola Çıkıyor

30.07.2020

İşgücü Piyasasında Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırma Projesiyle politika üreticilere faydalı çıktılar sağlamayı hedeflediklerini belirten ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak:

Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlenmesine Katkı Yapacağız.

Araştırmayla Kendi Eğitim Modüllerimizi de Güncelleyeceğiz.

 

ÇASGEM’in Zoom kanalıyla çevrimiçi gerçekleştirdiği geniş katılımlı çalıştayda İşgücü Piyasasında Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırma Projesi çok yönlü tartışıldı.

29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00’te, Zoom kanalıyla çevrimiçi canlı gerçekleştirilen çalıştayın moderatörlüğünü Dr. Murat Yılmaz yaptı. 

 

Online gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını yapan ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak, kurum olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirdiklerini söyledi. Bazı programları da çevrimiçi gerçekleştirdiklerini anlatan Şenocak, İşgücü Piyasasında Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırma Projesi hakkında görüşlerini dile getirdi.

 

Güncel eğitim başlıklarını tespit etmek,  eğitim modüllerini standartlaştırmak ve sektörel eğitim ihtiyaç analizlerini gerçekleştirmek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Şenocak, şunları söyledi “ÇASGEM’in yaptığı Uyumsuz Eşleşme Olgusu: Türkiye İşgücü Piyasası Örneği saha araştırması sonucunda beceri uyumsuzluğunun % 62 olduğunu tespit ettik. İnsan kaynakları yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerde yöneticiler insan kaynağının yetiştirilmesi konusunda desteğe ihtiyaç duyduklarını ve bu konuda sektörel planlamaların yön verici olacağını belirttiler. Bu amaçla sektörel eğitim ihtiyaç analizi projesini tasarladık. Bu proje ile hem kendi eğitim modüllerimizi güncelleyeceğiz hem de yeni eğitim başlıklarını belirleyeceğiz. Bu proje ile sadece işverenlere değil aynı zamanda iş arayanlara da ulaşacağız. İş arayanların hangi eğitimlerle beceri eksikliklerini giderebileceğini tespit edeceğiz.”

 

‘Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı Projesi’, ‘İşsizlik Sigortası Ödemelerinin Yararlanıcıların İş Arama Eğilimlerine Etkisi Projesi’, ‘Uyumsuz Eşleşme Olgusu: Türkiye İşgücü Piyasası Örneği’ gibi kapsamlı projeleri başarıyla bitirdiklerini ve bu alanda deneyimli bir kurum olduklarını hatırlatan Şenocak, projeyle hedeflerinin sektörel eğitim ihtiyaç analizi yapmak, eğitim modülleri tasarlamak, özel sektöre eğitim konusunda yön vermek ve STK’larla ortaklaşa eğitimler planlamak olduğunun altını çizdi.

 

Gerekli çalışmaların hızla başlatıldığını anlatan Şenocak, akademik ekibin oluşturulduğunu, eğitim ihtiyaç analizi yöntemleri konusunda eğitim alındığını, soru formları hazırlamak için araştırmalar yapıldığını kaydetti. Yapılacak eğitim ihtiyaç analizinin tüm sektörlere yönelik olacağını ancak önceliğin imalat sektörüne verileceğini söyleyen Şenocak: “Bu projeye yönelik olarak ilk çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra sektör temsilcileri ile 2 çalıştay daha yapacağız.” dedi.

 

Araştırmanın daha sağlıklı bir süreçte yönetilmesini, araştırma verilerinin ve çıktılarının kullanılabilir olmasını önemsediklerini vurgulayan Şenocak: “Çıktıların işlevsel olmasını amaçlıyoruz. Araştırma çıktılarının politika üreticilere ve karar vericilere katkı sunmasını istiyoruz. Ayrıca araştırma çıktıları ışığında kendi eğitim modüllerimizi de güncelleyeceğiz. Bugün Endüstri 4.0, sanal gerçeklik, yapay zekâ ve artırılmış gerçeklik merkezli eğitimler çok önemli hale geldi. İhtiyaçları tespit ettiğimizde beceri-yetenek uyumsuzluğuna odaklanacağız. Beceri uyumsuzluğunun nedenlerini tespit edip hangi eğitimlerle giderebileceğimizi ortaya koyabiliriz.” şeklinde konuştu.

 

Çalıştayın moderatörlüğünü yürüten Dr. Murat Yılmaz ise, sahaya çıkmanın öğretici bir yönünün olduğuna işaret ederek, “Salgının elverdiği ölçüde araştırmanın yöntemini belirleyeceğiz. Temel hedefimiz imkânlar ölçüsünde sahada yüz yüze çalışmalar yapmaktır. Gerektiği durumlarda da araştırmalarımızı online gerçekleştireceğiz.” dedi.

 

İşgücü piyasasını düzenleyen kurumlara katkı yapacak çıktılar ortaya koyabilmek için yoğun ve titiz bir hazırlık süreci yürüttüklerini anlatan Dr. Yılmaz, “Anket, derinlemesine mülakat ve odak grup çalışmalarıyla araştırmayı yöneteceğiz.  Bir yandan somut veriler elde ederken diğer yandan zihni bir yapıyı inşa edeceğiz. Sahadan çıkan sonuçlara göre yeni eğitim modülleri belirleyeceğiz. Problemleri ortaya çıkarmaya çalışacağız. Merak ettiğimiz her şeyi bu araştırmadan çıkarmamız mümkün değil, ancak, işgücü piyasasına katkı yapacak sonuçlar üretmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

 

Çevrimiçi çalıştaydaİşgücü Piyasasında Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırma Projesi hakkında sunum yapan Dr. Elif Çelik ise, “Gelişen ve değişen dünyada teknolojik yeniliklerin etkisiyle birlikte çalışma hayatında da bazı değişimler meydana gelmektedir. Bu değişimlere ayak uydurabilmek adına işgücü piyasasındaki kişilerin sahip oldukları beceri ve niteliklerini geliştirmeleri gerekmektedir. Ulusal İstihdam Stratejisi’nde ve On Birinci Kalkınma Planı’nda; işveren, çalışan ve iş arayanların çalışma hayatına dâhil olana kadar almış oldukları eğitimin işgücü piyasasının beklentilerini karşılayamadığı, ek eğitimlere ihtiyaç duydukları belirtilmiştir. Devletimizin bu stratejilerinin ışığında projemizi yöneteceğiz.“ dedi.

 

Projenin paydaşlarının ÇASGEM, AÇSHB, İŞKUR, STK, ILO ve üniversiteler olduğunu belirten Dr. Çelik, çalışmaların odak grup görüşmeleri,  sektörel insan kaynakları görüşmeleri,  eğitim ihtiyaç analizi, veri analizi ve raporlama şeklinde ilerleyeceği bilgisini verdi. Sektöre yönelik eğitim ihtiyaç analizi raporu ile etkili eğitim faaliyetleri tasarlama, eğitimlerin uygulamaya dönük yetişkin eğitim metotları tasarlanmasına yönelik çıktılar ortaya konulmasını hedeflediklerini belirten Çelik, “Araştırmanın ilk olarak imalat sektöründe yapılacağını, imalat sanayi büyük bir sektör olduğu için projenin ilk adımını bu sektörden başlayarak yapılacağını” ifade etti.

 

Verimli geçen çalıştayda katılımcılar görüşlerini dile getirdiler. Pandemi döneminde online anket, online çalıştay, online odak grup görüşmesi, online derinlemesine görüşme yapılmasını öneren katılımcılar, soru formunun oluşturulmasının önemi üzerinde durarak, bu noktada katkı yapabileceklerini ifade ettiler. Araştırmanın öncelikli olarak imalat sektörüne odaklanması gerektiğini vurgulayan katılımcılar, işletmelere ulaşmada destek olacaklarını ifade ettiler. Katılımcılar, daha sonraki araştırmalarda incelenmemiş ve kayıt dışı sektörlere de odaklanılmasının yararlı olacağını anlattılar. Araştırmanın,  işsizler, iş arayanlar, açık işler üzerinde yoğunlaşması gerektiğini söyleyen katılımcılar, işverenlerin nitelik istemlerini belirlemenin, açık işlerin neden açık kaldığının nedenlerinin, nitelik ve nicelik uyumsuzluklarının doğru tespitinin ancak sahadan toplanan verilerle sağlıklı yapılabileceğinin altını çizdiler. Araştırmanın işsizlerin ve imalat sektörünün yoğun olduğu illerde yapılmasının pratik sonuçlar ortaya koyacağını belirten katılımcılar,  anketin, işveren, insan kaynakları yöneticileri, ustabaşılar ve çalışanlar arasında yapılmasının daha doğru olacağını söylediler.

 

Toplantıya katılarak katkı sunan katılımcılar şöyle: Prof. Dr. Özlem Çakır(Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), Dr. Öğretim Üyesi Nergis Dama(Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/İktisat),  Dr. Öğretim Üyesi Işıl Kelevezir(Yaşar Üniversitesi), Güldane Yeni(Türk-İş Araştırma Uzmanı), Murat Aydın(TOBB-Sosyal Politikalar Müdürü), Deniz Beyazbulut(DİSK Araştırma Daire Uzmanı), Özlem Zafer Hatipoğlu(TOBB-Uzman), Derya Kızıldağ(ÇEİS-Araştırma ve Eğitim Uzmanı) Esra Taşçı,(ÇASGEM-Uzman Yrd.), Gamze Tepeyurt(ÇASGEM- Uzman Yrd.), Sümeyra Ciba(ÇASGEM-Uzman Yrd.),

 

FOTOĞRAFLAR

Fotoğrafların üzerine tıklayarak büyütebilir ve galeri içerisindeki diğer fotoğrafları görebilirsiniz.