ÇASGEM Türkiye’nin “Güvenlik Koçlarını” Yetiştiriyor!

Bu eğitim programının amacı meslek mensubu yetiştirmek değildir. Bu program katılımcıların ilgili alanda sahip olduğu mesleki profesyonelliğe katkı sunar.

 

 

6-10 Haziran 2022 tarihlerinde planlanan Güvenlik Koçluğu Eğitimi'nin ilk grubu dolmuştur. 

Programın Unvanı: ICF Akredite Güvenlik Koçluğu Sertifika Programı (ICF-ACSTH)

 

Genel program vizyonu ve hedefleri

 

Programın amacı, iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan profesyonellerin teorik ve uygulamalı eğitim sürecinden geçerek çalışanlar ve işveren ile etkili iletişim kurarak güvenlik kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Eğitim sonunda, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin yönetim ve koçluk becerilerini geliştirip iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işlerde bu becerileri kullanmaları hedeflenmektedir.

 

Program dili: Türkçe

Programın sunulma biçimi: Yüzyüze ve/veya çevrimiçi .

Amaçlanan katılımcılar: İSG Profesyonelleri ve Profesyonel Koçlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyoneli

A veya B veya C sınıfı iş güvenliği sertifikalarından birine sahip kişiler veya

İş yeri hekimi sertifikasına sahip kişiler veya

Diğer sağlık personeli sertifikasına sahip kişiler veya

Üniversitelerin 2 yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programlarından mezun olmuş kişiler veya

Üniversitelerin 4 yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans Programlarından mezun olmuş kişiler veya

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında bilim uzmanı olmuş kişiler (İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yüksek lisans ya da doktora programından mezun olmuş olmak)

 

Profesyonel Koçlar

Üniversitelerin en az lisans bölümlerinden mezun olmuş ve

En az ICF ACTP profesyonel koçluk programını tamamlamış kişiler

 

Programa dâhil olan katılımcıların temas saati miktarı: 30 saat

Program Süresi: 30 Saat (5 Gün)

6 Saat Uygulama Atölyesi (1 Gün)  

Toplam: 36 saat

(6 saatlik uygulama atölyesi eğitimin tamamlanma tarihini takip eden iki ay içinde düzenlenecektir)

Egitm Tarihi:6 -10 Haziran

Eğitim Ücreti

Bireysel :1 kişi 3000 TL+%18 Kdv 

Kurumsal : (10-12 Kişi Grup) 25.000TL+%18 Kdv

 

 

Eğitim Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesap No:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi

T.C. Halkbank Pursaklar Şubesi IBAN TR58 0001 2001 5700 0005 1000 01 No’lu hesaba

 

Not: Eğitim ücretini yatırırken eğitime katılacak kişinin Adı-Soyadı ve TC Kimlik No’sunu belirtiniz.

 

Öğrenme hedefleri:

Sağlık ve Güvenlik konularında an az 20 dakikalık yapılandırılmış koçluk görüşmeleri yapabilmek.

Davranış değişikliğini sağlamak için değişimin doğasını anlamak ve güvenli hareket için kişilerin hangi boyutta sıkıntı yaşadığını gözlemleyerek koçluk yaklaşımı sergilemek.

Bireysel dirençleri değerler ile kırarak davranış değişikliği dinamiklerini anlamak.

Kişilerin dirençlerinin kök sebeplerini kendilerine fark ettirecek yaklaşım kazandırmak.

 

Koçluk felsefesi / modeli / yaklaşımı: ÇASGEM olarak benimsediğimiz koçluk yaklaşımı, daha güvenli bir şekilde çalışmak için çalışma yaşamında yer alan bütün aktörlerin davranışlarını sorgulamayı, çözüm üretmede daha etkin rol almayı, güvenlik sistemine katılımlarını teşvik etmeyi ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine nasıl liderlik edileceğini bilinçli bir şekilde fark etmelerini içerir. Koçluk yaklaşımı ile doğal öğrenme süreci tetiklenecektir. Böylece farkındalıkla birlikte davranış değişikliği gerçekleşmesine ve sorumluluk geliştirmesine katkı sağlanacaktır.

ÇASGEM koçluk modeli temelini ICF Temel Yetkinliklerinden almaktadır. Buna ek olarak ÇASGEM’in iş sağlığı ve güvenliği alanında yarım yüzyılı aşkın süredir sahip olduğu deneyim eklenerek ilave yetkinlikler (ÇASGEM Güvenlik Koçluğu Yetkinlikleri) modele dahil edilmiştir. Böylece ülkemizde benzeri olmayan ÇASGEM Güvenlik Koçluğu modeli oluşturulmuştur.

ÇASGEM Güvenlik Koçluğu Eğitim Programından mezun olan herkes hem ÇASGEM’in koçluk yaklaşımını özümseyerek hem ICF Temel Yetkinlikleri hem de ÇASGEM Güvenlik Koçluğu Yetkinliklerine sahip olmuş olarak mezun olacaklardır.

 

 

Güvenlik Koçluğu Eğitim Modülü İçeriği

Koçluk Nedir, Tarihçesi, Uygulama Alanları ve Türkiye`deki Konumu 

Koçluk Ne Değildir? 

Koçluk İlişkisi Koçluk Becerileri, Özellikleri, Yetkinlikleri ve Sorumlulukları 

Çalışanı Anlamak, Değer Odaklı Çalışma,

Koçluk Bakış Açısı ile Risk Algısı

Güçlü Soru Sorma Sanatı ve Risk Algısı için Güçlü Sorular 

ICF Yetkinlikleri 

MYK Koçluk Meslek Belgesi 

AC Etik Kuralları ve Doğru Uygulama 

Güvenlik Koçluğu Teknikleri

Temsil Sistemleri

Etkili ve Harekete Geçiren Geri Bildirim Verme Tekniği 

Taahhüt Alma Becerisi 

Evrensel Dinlemeye Geçiş 

Çok Boyutlu Takdir 

Uyum ile Sürükleme 

Yapılandırılmış Koçluk Seans Tasarımı

Takip Süreci 

Hedef Çalışması ve Plân Oluşturma 

GROW/REGROW Modeli ile Koçluk Süreci 

Değişim Modeli 

Kültürel Değişime Liderlik

İSG Liderliğinde Koçluk Yaklaşımı

Çalışanların Değişim Kapasitesi

Yüksek Performanslı Kültür Oluşturma

İSG’de Takım Koçluğu

İSG Takım Çalışmalarında Güçlü Sorular

 

(İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve bilimsel teknik bilgi ve beceriler bu eğitim programının kapsamında yer almaz.)

 

Güvenlik Koçluğu Eğitici Listesi

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Betül DÖNMEZ ORAL

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Deniz BOZ ERAVCI

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Betül GÜRLER

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Esra KARAMAN

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Münevver GÜZEL ANDIÇ

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Derya KOÇAK

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Begüm DOĞAN

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Berna YAZAR ARSLAN

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Seval EROĞLU

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Burak AYAN

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Elif ÇELİK

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Gamze TEPEYURT

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Pınar MÜRTEZAOĞLU

 

 

 

 

DOSYALAR

Dosyaları görüntülemek için soldaki resme, indirmek için ise sağdaki indir butonuna tıklayabilirsiniz.

Güvenlik Koçluğu Programı