ÇASGEM’in Öğrenme Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

 Sürdürülebilir uzaktan eğitim hizmeti sağlamak için ÇASGEM’e kullanıcı dostu, uluslararası standartlarda bir öğrenme yönetim sistemi kurulması yoluyla kamu ve özel sektör çalışanları, yöneticileri, çalışma yaşamı profesyonelleri kısaca çalışma yaşamının tüm aktörleri için nitelikli, kolay ulaşılabilir uzaktan eğitim modülleri ile işgücü piyasasının, işletmelerin niteliğinin ve verimliliğinin artırılmasıdır.