ÇASGEM’in Uluslararası Eğitim ve Tecrübe Aktarım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (ETAP)

ÇASGEM’in Uluslararası Eğitim ve Tecrübe Aktarım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (ETAP) nin genel amacı; Türkiye’nin cazibe merkezi olması için çalışma hayatı ayağında ÇASGEM’in yurt dışından gelecek talepleri karşılayabilecek şekilde kapasitesinin artırılarak, ülkemiz ile gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde sürdürülebilir işbirlikleri oluşturulması aracılığıyla dünya genelinde çalışma barışının, insan onuruna yakışır çalışma koşullarının sağlanmasında ve iş kazalarının, meslek hastalıklarının önlenmesinde ortak bilinç geliştirilmesi, ülkelerin çalışma hayatına yönelik terminolojilerinde birlik sağlanması, kalkınma hamlelerinde önemli yer tutan sanayi yatırımlarının korunmasına dolayısıyla ülkelerin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlanmasıdır.

ÇASGEM’in az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çalışma hayatının düzenlenmesi ve denetlenmesinde görev alan Bakanlık mensuplarına, profesyonellere ve çalışma hayatı aktörlerine yönelik gerçekleştirilmesi planlanan, mesleki eğitimlerle bilgi ve tecrübe aktarımı yaparak uluslararası alanda eğitim, tecrübe aktarımı kapasitesinin artırılması ve işbirliklerinin kurulmasıdır.