Çevresel Risk Değerlendirmesi(Environmental Risk Assessment) Uygulamalı Eğitimi

Eğitimin Faaliyetinin Adı

 

Çevresel Risk Değerlendirmesi

(Environmental Risk Assessment) Uygulamalı Eğitimi

 

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 • Konu Başlıkları
 • Temel Kavramlar
 • Çevre Mevzuatı
 • TS EN ISO 14001 Standardı Temel Koşulları
 • Çevre Boyutlarının Belirlenmesi
 • Çevresel Etkilerin Tespiti
 • Çevresel Etkilerin Boyutlandırılması Ve Önceliklendirilmesi
 • Çevresel Etkilerin İzlenmesi
 • Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi
 • Raporlama

 

İçerik:

 • 12 Saat Teorik+ 6 Saat Uygulama

 

Saha Ziyareti:

 • 6 Saatlik Uygulama Saha Ziyareti De İçermektedir.

 

Ön Test-Son Test:

 • Uygulanmamaktadır.

 

 

 

Hedef & Kazanım

 

İşletmelerin çevresel risk yönetim sistemleri için gerekli olan çevresel etki ve boyutlarının tespiti ve bunlardan kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi için yapılan sistematik çalışmayı yürütme bilgi ve becerisi kazandırmak hedeflenmiştir.

 

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar

 

Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olması

Temel düzeyde çevre ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı bilgisine sahip olması

 

Süre

3 Gün - 18 saat

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

 

10 Kişi-20 Kişi