Davranış Odaklı İş Sağlığı Ve Güvenliği

Eğitimin Faaliyetinin Adı

 

Davranış Odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği

 

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 

 

 

 • Konu Başlıkları

 

 • Davranışların, Davranışların Analizi Ve Yorumlanması
 • Davranış Odaklı Güvenlik Teorisi
 • Güvensiz Davranış Nedenleri
 • Algı Ve Kazaların Nedenleri
 • Algıyı Etkileyen Faktörler Ve Çalışanların Güvenlik Algısı
 • Algı Ve Davranışı Değiştirmede Yaklaşımlar (Ödül Ve Ceza Yöntemi)
 • Güvensiz Davranışı Tespit Etme
 • Kurumsal (Denetimler) Ve Bireysel (Güdüleme, İçsel Motivasyon) Mekanizmalar
 • Denetim Verilerinin Analizi
 • Çalışan İletişimi Ve İSG İletişimi
 • Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi
 • Güvenlik Yönetiminde Dikkate Alınması Gereken Unsurlar
 • Koçluk (Safety Coaching)
 • Grup Çalışması/Uygulama

 

 

 

 

 

Hedef & Kazanım

 

Çalışanlara ve İSG profesyonellerine güvenli davranış bilincinin yerleştirilmesi ile işyerinde doğru davranışların geliştirilmesi ile çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması sağlanarak hastalık ve kazaların azaltılması amaçlanmaktadır. 

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar

 

15-20 kişilik gruplar halinde- Çalışanlar, İSG profesyonellerine yönelik

Süre

2 Gün- 12 saat

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

15-20 kişi