Eğıtıcılerın Eğıtımı

 

 

Eğitimin Faaliyetinin Adı

 

Eğiticilerin Eğitimi

 

 

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 

 • Konu Başlıkları:
 • Eğitim Tasarım Döngüsü 
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Eğitim Programının Tasarımı Ve Geliştirilmesi
 • Eğitimin Uygulanması (Grup/Sınıf Yönetimi)
 • Eğitim Değerlendirmesi
 • Yetişkin Eğitimi İlkeleri
 • Topluluk Önünde Konuşma Kuralları 
 • Etkili Sunum Teknikleri

 

5 günlük eğitim programında her gün, teorik ve uygulama oturumları bulunmaktadır (yarım gün teorik, yarım gün uygulama).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedef & Kazanım

 

Bu eğitim programından sonra katılımcılar aşağıdaki yeterlikleri kazanacaktır:

 • Eğitim döngüsünün ana evrelerini takip edebilmek
 • Eğitim ihtiyaçlarını belirleyebilmek.
 • Öğrenme hedeflerini ve önkoşulları biçimlendirebilmek.
 • Öğrenme içeriklerini, yöntemlerini ve araçlarını seçebilmek ve doğru kullanmak.
 • Öğrenme değerlendirme stratejisini tasarlayabilmek ve uygulamak.
 • Bir eğitim programını organize etmek ve uygulamak.
 • Bir eğitim programının çıktılarını gözlemlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.
 • Etkili, hedefe ve amaca uygun sunumlar hazırlayabilmek ve sunabilmek.

 

 

 

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar

Asıl işi eğiticilik olmayan ancak çalışma hayatında belirli bir ya da daha fazla konuda uzmanlığı, mesleki bilgi birikimi bulunan profesyoneller.

Süre

5 gün- 40 saat

Faaliyet Dili

Türkçe

 

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

 

Asgari 10 - Azami 18

afis2