Endüstriyel Hijyen Eğitimi

Eğitimin Faaliyetinin Adı

 

Endüstriyel Hijyen Eğitimi

 

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 

 

 

  • Konu başlıkları

 

  • Temel Terimler Ve Tanımlamalar
  • Endüstriyel Hijyen Tarihçesi
  • Endüstriyel Hijyenistlik Kavramı, Görev Yetki Ve Sorumluluklar
  • İlgili Yasal Mevzuat
  • Endüstriyel Hijyen Tehlike Kaynakları (Fiziksel, Kimyasal,
  • Biyolojik, Ergonomik)
  • Etkilenecek Hedef Grup (Çevre, İnsan, Hayvan, Üretim Süreçleri
  • (Makine Ekipman, İş Sürekliliği), Ürün Vb)
  • İşyerlerinde Uygulanacak İşyeri Hijyen Planı, İyi Uygulamalar

 

Hedef & Kazanım

 

Bu eğitimin öğrenme hedefleri, çalışma ortamından kaynaklanan ya da kaynaklanabilecek çalışanda geçici ya da kalıcı hastalık ya da hasar bırakabilecek akut veya kronik faktörlerin çalışanlar tarafından;

Algılanıp tahmin edilmesi, gerekli ölçüm ve analizler ile değerlendirmeler yapılması ve uygun kontrol ve önleyici tedbirlerin alınması noktasında çalışanlara konu hakkında detaylı bilgi kazandırmaktır.

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar

 

 

 

15-20 kişilik gruplar halinde- İSG profesyonellerine yönelik

 

Süre

 

1 gün/6 saat

 

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

 

15-20 kişi

afis2