Endüstriyel Toksikoloji/ Etki Değerlendirmesi Eğitimi

Eğitimin Faaliyetinin Adı

 

Endüstriyel Toksikoloji Ve Maruziyet Etki Değerlendirmesi Eğitimi

 

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 • Konu Başlıkları
 • Tarihçe Ve Temel Tanımlar
 • Riskin Belirlenmesi
 • Riskin Tanımlanması
 • Veri Tabanının Değerlendirilmesi
 • Etki Şeklinin Belirlenmesi Ve Kritik Etkinin Tanımlanması
 • Elde Edilen Verinin Kanıta Dayalı Değerlendirilmesi
 • Riskin Tanımlanmasında Yeni Modeller

 

 • Doz-Yanıt İlişkisinin Değerlendirilmesi
 • Kanser-Dışı Hastalıklarda Doz-Yanıt İlişkisinin Değerlendirilmesi
 • Kanserde Doz-Yanıt İlişkisinin Değerlendirilmesi

 

 • Maruziyet Değerlendirmesi
 • Maruziyet Değerlendirmesi Ve Tanımlanan Risklerin Monitorizasyonu
 • Kalitatif Maruziyet Değerlendirmesi
 • Maruziyet Modelleme Teknikleri
 • Kantitatif Monitorizasyon Teknikleri

 

 • Hava Örneklemesi / Gazlar Ve Dumanlara Mesleksel Maruziyetin Değerlendirilmesi

 

 • Örnekleme Teknikleri
 • Maruziyetin Doğrudan Monitorizasyonu

 

 • Hava Örneklemesi / Partiküllere Mesleksel Maruziyetin Değerlendirilmesi
 • Örnekleme Teknikleri
 • Analiz Yöntemleri
 • Solunabilir Toz
 • Toplam Toz
 • Maruziyetin Doğrudan Monitorizasyonu

 

 • Çoklu Maruziyetler İçin Risk Değerlendirme Stratejileri Ve Teknikleri
 • Komponent Bazlı Yaklaşımlar
 • Kimyasal Ve Kimyasal Olmayan Kümülatif Risk Değerlendirmesi

 

 • Risk Değerlendirmesinde Epidemiyolojinin Kullanılması

 

 • Risk Değerlendirmesinde Dünya Örnekleri
 • Büyük Çalışmalar (NHANES, Toxcast)
 • Avrupa Birliği’nde Risk Değerlendirmesi Modelleri (Direktifler, Komite Ve Ajanslar Vb)
 • REACH Mevzuatı
 • Risk Değerlendirmesi İçin Kapasite Geliştirme Ve Kaynaklar
 • Olgu Örnekleri

 

-Teorik Ve Pratik İçerik Bulunmaktadır.

-Saha Ziyareti Öngörülmemektedir.

-Öntest Ve Sontest Uygulanacaktır.

 

Hedef & Kazanım

 

İSG profesyonellerine endüstride karşılaşılabilecek toksik maruziyetleri etkin bir şekilde değerlendirebilme ve süreci yönetebilme bilgi ve becerisi kazandırılması amaçlanmıştır.

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar

15-20 kişilik gruplar halinde- İSG profesyonellerine yönelik

Süre

3 Gün- 18 saat

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

 

15-20 Kişi

afis2