Güvenlik Kültürü İçin Harekete Geçtik!

30.06.2020

ÇASGEM’in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye’nin AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasite geliştirilmesi hedefini tanımlayan IPA II çerçevesinde Mart 2020 itibariyle faaliyetlerini yürütmektedir.

 

İş kazası ve meslek hastalıklarının azaltılmasında en etkili faktör “güvenlik kültürü”nün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. ÇASGEM olarak ülkemizin güvenlik kültürünü geliştirmek için yapabileceğimiz en iyi yatırımın kişilere güvenli davranışların kazandırılması olduğunun ve bu tutumun benimsenmesi ve yaygınlaşmasında en etkili araçların eğitim ve bilgilendirici yayınlar olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle eğitimlerimizi ve yayınlarımızı nitelik ve nicelik bakımından çeşitlendiriyoruz. Proje kapsamında 0-6, 6-15, 15-18 ve 18 üstü olmak üzere 4 farklı yaş grubuna yönelik davranış değişikliğini hedefleyen ve yeni öğretim metotlarıyla zenginleştirilmiş 6 ayrı eğitim modülü oluşturacağız. Ayrıca yine aynı yaş gruplarına yönelik yayın serileri oluşturarak kültürün yaygınlaşmasına katkı sağlıyoruz.

 

Diğer yandan “Davranış Odaklı Güvenlik Eğitimi” ve “Geliştirilen Güvenlik Kültürü Eğitim Modülleri Eğitimi” ile proje faydalanıcılarının niteliklerini geliştirilerek, elde edilen kazanımların sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz.

 

ÇASGEM, proje aracılığı ile nitelikli istihdama katkıda bulunarak, çalışma hayatına değer katmaya devam etmektedir.