Güvenlik Kültüründe Yeni Yaklaşımlar Semineri’ nde Paydaşlar Bir Araya Geldi

26.10.2022

Merkezimiz güvenlik kültüründe yeni yaklaşımları konuşmak için yine sosyal taraflar ile bir araya geldi. 26 Ekim 2022 tarihinde Wynhdam Ankara’da hibrit katılımla gerçekleştirilen “Güvenlik Kültüründe Yeni Yaklaşımlar Semineri”ne 200’ü aşkın kişi katılım sağladı.

Merkezimizce Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımlar Aracı 2 (IPA-II) kapsamında yürütülmekte olan “ÇASGEM’in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında yapılan seminerlerin ilki Aralık 2021’de “Türkiye’nin Güvenlik Kültürü Semineri” olarak gerçekleştirilmişti. Bu seminerin devamı niteliğindeki “Güvenlik Kültüründe Yeni Yaklaşımlar Semineri”nde toplumun tüm kesimini kapsayacak insan odaklı yaklaşımlar açılımı yapıldı, risk farkındalığının arttırılması için dijital araçların kullanımı ön planda tutuldu.

Seminer ÇASGEM Başkan V. Kenan Yavuz'un açılış konuşmasıyla başladı. Sn. Yavuz güvenlik kültürünün multidisipliner bir konu olduğunu, tarafların bu alanda yapılan çalışmalara ilgisinin yüksek olduğunu belirtti. Son zamanlarda yaşanan kazaların toplumun risk algısını arttırdığına vurgu yapan Sn. Yavuz, bu alanda davranışsal yöntemlerin kullanımının arttığını ifade etti. Teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte çalışma koşullarının değiştiği ve bu değişimle birlikte yeni becerilerin önem kazandığını belirtti.  ÇASGEM’in uzaktan eğitim vasıtası ile beş yüz bini aşkın çalışana ulaştığını, gençlere yazılım becerileri kazandırarak onların nitelikli istihdamını desteklemek amacıyla yürütülen projelerden somut ve hızlı geri dönüşler aldığının altını çizdi. Yine ÇASGEM’in iş kazası ve meslek hastalıklarını azaltmak amacıyla dört farklı sektörde en tehlikeli durumları konu alan 20 sanal gerçeklik senaryosu kullanarak sanal gerçeklik teknolojisini eğitimlere entegre ettiğini ifade etti.

Ardından İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) Genel Müdür Yardımcısı Levent Kenan Kibar, güvenlik kültürüne yönelik Genel Müdürlük kapsamında yapılan çalışmaları aktardı. Güvenlik kültürü konusunun erken yaşlarda verilen eğitimlere işlenmesinin önemini vurgulayarak Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol kapsamında ilk ve ortaöğretim müfredatına sağlık ve güvenlik ile ilgili hususların eklendiğini ifade etti. Okul öncesi döneminde güvenlik kültürünü geliştirilmesini hedefleyerek tasarladıkları “Oyun Kutusu”nu katılımcıların değerlendirmesine sundu.

Açılış konuşmalarının ardından Proje Takım Lideri Antero Vahapassi "Güvenlik Kültürü Üzerine Çalışmalar" adlı program tanıtımı yaptı. Vahapassi, geçmişten günümüze güvenlik kavramını ve risk faktörleriyle ilgili sunumunu gerçekleştirdi ve proje ile tüm yaş gruplarına yönelik kitap, kukla, video, kutu oyunu, etkileşimli internet sitesi de içeren eğitim modülleri ve yayınlar üzerinde çalışıldığını ifade etti. 

Ardından güven ve kültür kavramını psikolojik açıdan değerlendirmek üzere psikoterapist Dr. Senai Demirci “Güven Hakkında” isimli konuşmasını gerçekleştirdi. Sn Demirci güven kavramının etimolojik kökenine değindi. Toplum olarak kişisel güvenliğimize yaklaşımımızın kültürel değerlerimizden etkilendiğini ve davranışların insanın gelişimsel aşamaları ile ilişkisini ortaya koydu.

Öğle yemeği ardından güvenlik kültüründe yeni yaklaşımları konuşmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı Esra Karaman tarafından modere edilen panel oturumu gerçekleştirildi.

Panelde ilk konuşmacı örgütsel davranış alanında çalışan akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ela Ünler “İşyerinde Duygular ve Güven Yaratma” isimli konuşmasını gerçekleştirdi. Sn. Ünler insan davranışında duyguların büyük rolü olduğunu belirterek duyguların görülmediği işyerlerinde kişilerin performanslarının kısıtlı olarak ortaya çıkacağını belirtti. İşyerlerinde güven kültürünün yaratılması için ilk adımın kişilerin bireysel olarak ne kadar güven verdiğini değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

İkinci konuşmacı güvenlik kültürü alanında öncül çalışmalar yürüten Hollandalı psikolog Prof. Dr. Frank Guldenmund güvenlik kültürü modellerinden bahsetti ve güvenlik kültürünü bir futbol oyunu metaforu ile açıkladı. Kuralların oyun için vazgeçilmez olduğunu,  daha iyi performans göstermek için kurallara bağlılığın öneminin arttığını anlattı.

Panele güvenlik kültürünün gelişmesinde yeni yaklaşımlar için önemli bir gelişme olan sanal gerçekliği Ali Kolbakır "Sanal Gerçeklik ve Oyunlaştırma Yolu ile İş Sağlığı ve Güvenliği" sunumuyla katılımcılara anlattı. Proje kapsamında üretilen sanal gerçeklik senaryoları katılımcılarla paylaşıldı. Katılımcıların soruları ve sanal gerçeklik gözlükleri ile videoların katılımcılara denettirildiği standa gösterilen ilgi bu alanın gelişime açık bir alan olduğunu ortaya koydu.

Güvenlik kültürü konusunda günlük hayatta kapsamlı bir yeri olan ergonomi konusunda İşyeri hekimi, Güvenlik koçu Dr. Matthew Jeffs " Amerika Birleşik Devletleri’nden çevrim içi yöntemle "Küresel Ergonomi- 21. Yüzyıl için Bir Yaşam Reçetesi" başlıklı sunumunu katılımcılara aktardı. Fiziksel ergonomi kadar önemli olan bilişsel ergonomi ve son olarak örgütsel ergonomi kavramını açıkladı.

Seminere SGK, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı, İSGGM, İSGÜM, MYK, İŞKUR; MEB; Ulaştırma Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı; Türkiye Taşkömürü Kurumu; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu; Ankara Büyükşehir Belediyesi; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü; ASELSAN AŞ; İNTES, İSGDER, ÇEİS, TİSK, DİSK ve ilgili sendika ve meslek kuruluşları katılım sağladı.

Ülkemizde güvenlik kültürünün geliştirilmesi için tüm tarafların bakış açılarını önemsiyor, değerli katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.

FOTOĞRAFLAR

Fotoğrafların üzerine tıklayarak büyütebilir ve galeri içerisindeki diğer fotoğrafları görebilirsiniz.