Hata Modu Ve Etki Analizi (Failure Mode And Effects Analysis Fmea) Uygulamalı Eğitimi

Eğitimin Faaliyetinin Adı

Hata Modu ve Etki Analizi

(Failure Mode and Effects Analysis FMEA) Uygulamalı Eğitimi

 

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 • Konu başlıkları
 • Temel Kavramlar
 • Yöntemin Türleri (Sistem FMEA, Tasarım FMEA, Proses FMEA,  Servis FMEA), Kullanım Alanları, Avantaj Ve Dezavantajları
 • Analizin Alt Bileşenlere Bölünmesi
 • FMEA Bileşenlerinin Tespiti (Potansiyel Hata Türleri, Hatanın Etkileri, Hatanın Nedenleri, Mevcut Kontroller, Düzeltici Faaliyetler)
 • Derecelendirme Tablolarının Kullanılması
 • Risk Öncelik Göstergesinin Hesaplanması
 • FMEA Formunun Doldurulması
 • Sonuç Değerlerinin Belirlenmesi Ve Değerlendirilmesi
 • Örnek Olarak Hazırlanan FMEA Analizinin Değerlendirilmesi

 

İçerik:

 • 12 saat teorik+ 6 saat uygulama

 

Saha Ziyareti:

 • 6 saatlik uygulama saha ziyareti de içermektedir.

 

Ön test-Son test:

 • Uygulanmamaktadır.

 

 

 

Hedef & Kazanım

 

İş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltmak asıl amacı ile iş sağlığı ve profesyonellerinin niteliklerini arttırmak hedeflenmiştir. Bu sebeple katılımcılara FMEA yöntemini uygulayabilmeleri için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak hedeflenmiştir.

 

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar

Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olması

Temel düzeyde iş sağlığı ve güvenliği bilgisine sahip olması

Mevzuat okuma becerisi olması

 

Süre (Gün-Saat)

3 Gün - 18 Saat

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

10 Kişi-20 Kişi

afis2