İlk Kademe Yöneticilik

Eğitimin Faaliyetinin Adı

İlk Kademe Yöneticilik Eğitimi

Faaliyetinin Kapsamı

 • Konu Başlıkları
 • İçerik (Uygulamalı-Teorik)
 • Saha Ziyareti
 • Öntest- sontest

 

 

 

Konu başlıkları

 • Yönetim ve yöneticilik kavramı,
 • Yönetim fonksiyonları,
 • Yönetsel beceriler,
 • İlk Kademe Yöneticisinin görev yetki ve sorumlulukları,
 • Yönetimde iletişim
 • Yetki türleri, sınırları ve yetki devri,
 • Liderlik kavramı,
 • Liderlik ve yöneticilik arasındaki farklar,
 • Yönetimde duygu kontrolü
 • Örnek olay ve vaka çalışmaları

 

 • İçerik (Uygulamalı-Teorik)birarada
 • Saha Ziyareti yok
 • Öntest- sontest yapılabilir.

 

Hedef & Kazanım

(Eğitime Tabi Olan Kişinin Kazanacağı Bilgi ve Beceriler)

Kuruluşlarda ilk düzey(ilk basamak) yönetim kademelerinde çalışan yönetici ve yönetici adaylarına yönetim teknikleri ile ilgili bilgilerin verilmesi, bu bilgilerin örnek olaylarla güçlendirilmesi ve yönetsel becerilerin uygulamalar aracılığı ile geliştirilmesidir.

Eğitime Tabi olan Kişilerde Aranan Şartlar

İlk Kademe Yöneticileri ve Yönetici Adayları (Usta,  Ustabaşı, Posta başı, Nezaretçi, Monitör, Formen, Kısım Amiri, Mühendis) unvanlarında çalışanlar.

Süre (Gün-Saat)

3 gün/ 18 saat

 

 

Faaliyet Dili

Türkçe

 

 

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

 

1 grup/10-25 kişi

 

afis2