İlk Ve Orta Öğretim Öğretmenlerine Yönelik İsg Öğretiminin Geleceği Çalıştayı Gerçekleştirildi

09.03.2020

Portekiz Ulusal Ajansı tarafından fonlanan, toplam beş ülkeden ortakların yürütümünde gerçekleştirilen ve ÇASGEM’in de ortağı olduğu “Güvenli Düşün II-Güvenlik Önemlidir! Projesi kapsamında ilgili sosyal tarafların katılımı ile “İlk ve Orta Öğretim Öğretmenlerine Yönelik İSG Öğretiminin Geleceği Çalıştayı” gerçekleştirildi.

“Güvenli Düşün II-Güvenlik Önemlidir! Projesi’nin ana amacı okullarda öğrencilere sağlık ve güvenlik konularının anlatılışını iyileştirmek ve kullanılan yöntemlere yenilik getirmektir. Öğrencilerin mezun olduktan sonra güvenli koşullarda çalışabilmelerini ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yaşamalarını desteklemeleri amaçlanmaktadır. Projeye ortak olan ülkelerin hiçbirinin ilk ve orta öğretim müfredatlarında İş Sağlığı ve Güvenliği konuları yer almamaktadır. Ancak güvenlik kültürünü oluşturmak ve desteklemek için bireylerin erken yaşlarda bu konuya ilişkin farkındalığının ve bilgi düzeyinin arttırılması önem taşımaktadır. Ülkemizde de henüz Milli Eğitim müfredatında İSG konusu işlenmemektedir. Ancak 2019 yılında Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca ileriki yıllarda İSG konularının müfredata eklenmesi düşünülmektedir. Bu projenin çıktıları da bu entegrasyon sürecine girdi oluşturacaktır.

ÇASGEM proje ortağı olarak dezavantajlı gruplar, özellikle görme engelliler ile iletişim, ayrımcılık karşıtı yaklaşım ve İSG konularında ve bu gruplara yönelik eğitimlerde kullanılacak eğitim modülü ve materyalleri hazırlama desteğinde bulunacaktır. Görme engelli öğrenciler için materyaller Braille alfabesi ile hazırlanacaktır. 

Bu kapsamda sosyal taraflarla İlk ve Orta Öğretim Öğretmenlerine Yönelik İSG Öğretiminin Geleceği Çalıştayı gerçekleştirilerek ilgili sosyal tarafların katılımıyla bir yol haritası ile  ihtiyaçlar belirlenmiş ve riskler saptanmıştır. Çalıştay sonrası hazırlanacak olan modül ise yapılacak ikinci çalıştayla sosyal taraflarla paylaşılacak ve son halini alacaktır. Modül çalışması bittikten sonra ise gönüllü okullarda pilot eğitimler verilerek modül test edilip, ortaklara raporlanacaktır.

FOTOĞRAFLAR

Fotoğrafların üzerine tıklayarak büyütebilir ve galeri içerisindeki diğer fotoğrafları görebilirsiniz.