İlkyardım Güncelleme

16.03.2020

İlkyardım Güncelleme Eğitimi (Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 2020 yılı  fiyatı geçerli olacaktır.)

1 Gün 8 Saat 16 MART 2020

 

Programın Amacı:

Sağlık Bakanlığınca hazırlanarak 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren (18.03.2004 tarih ve 25406 Sayılı Resmi Gazete’de değişikliği yayımlanan)  “İlkyardım Yönetmeliği’ne  göre  tüm kurumlarda 20 kişide 1, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde ise 10 kişiden 1 kişinin ilkyardım eğitimi alması zorunludur. 

İlkyardımın amaçları;

Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hastanın ya da kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileştirmeyi kolaylaştırmak amacıyla, kişilere yeterli bilgi ve becerilerin kazandırılması, kaza ya da olay durumunda kişilerin bilinçli şekilde davranmalarını sağlamaktır.

 

Eğitimin İçeriği:

 •       Genel İlkyardım Bilgileri
 •       Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
 •       Temel Yaşam Desteği
 •       Kanamalarda İlkyardım
 •       Yaralanmalarda İlkyardım
 •        Yanık, Donma ve Sıcak Çarpması   
 •       Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
 •       Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
 •       Zehirlenmelerde İlkyardım
 •       Hayvan Isırmalarında İlkyardım
 •       Göz, Kulak ve Burun Kanamalarında İlkyardım
 •        Boğulmalarda İlkyardım
 •       Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

 

Katılımcı Sayısı:

 05-20 kişilik grup

Katılımcı Profili:  

Okur yazar olan herkes