İnşaatlarda Sağlık Güvenlık Planı Hazırlama Eğıtımı

Eğitimin Faaliyetinin Adı

 

İnşaatlarda Sağlık Güvenlik Planı Hazırlama Eğitimi

 

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 

 

 

 • Konu başlıkları

 

 • Güvenlik Ve Sağlık Politikası (Yönetimin Taahhüdü)
 • Proje Bilgileri
 • Projeye Ait Genel Bilgiler
 • İnşaat Öncesi Bilgiler (Arazi Koşulları, Yeraltı Ve Yerüstü Hatlar Vb.)
 • Vaziyet Planı Hazırlama
 • Sağlık Ve Güvenlik Organizasyonun Oluşturulması
 • İşveren, Alt İşveren, Çalışan Ve Kendi Nam Ve Hesabına Çalışanların Görev Ve Sorumluklarının Oluşturulması
 • İSG Organizasyon Şemasının Oluşturulması
 • İşlerin Yönetimi
 • İş Kollarına Göre Sınıflandırılmış Olan İş Akışlarının Oluşturulması
 • Çalışma Yöntemleri, Ekipman Ve Eğitimli Personel İhtiyacının Belirlenmesi
 • Risklerin Ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi
 • Yapı Sahasının Geneline Etki Eden Riskler Ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi
 • İşle Alakalı Muhtemel Riskler Ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi
 • İş Akışlarının Mekân Ve Zaman İlişkisinin Belirlenmesi
 • Birden Fazla İşveren Varsa Bunlar Arasındaki Etkileşim Ve Doğacak Risklerin Belirlenmesi
 • Üçüncü Taraflara Olan Etkinin Değerlendirilmesi
 • İş Ekipmanlarının Tespiti
 • İhtiyaç Duyulacak Kişisel Koruyucu Donanımların Belirlenmesi
 • Sınırlı Giriş Sağlanacak Yerlerin Belirlenmesi
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Planlanması (Yıllık Eğitim Programı)
 • Güvenlik Disiplini Ve Denetimleri
 • Acil Durum Prosedürleri
 • Şantiye Kurallarının Belirlenmesi

 

 

 

 • Teorik Ve Pratik İçerik Bulunmaktadır.
 • Öntest Ve Sontest Uygulanacaktır.

 

 

Hedef & Kazanım

 

 

 

Bu eğitimin amacı, katılımcıların yapı işyerleri için hazırlanması zorunlu olan sağlık ve güvenlik planının içeriği ve kapsamı hakkında bilgi ve fikir sahibi olmalarını sağlamaktır.

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar

 

 

 

İşverenler, Proje Sorumluları, Sağlık ve Güvenlik Koordinatörleri, İş Sağlığı

ve Güvenliği Profesyonelleri ve konuyla ilgili olan tüm çalışanlar

 

Süre

 

2 Gün- 12 saat

 

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

 

10-15 kişi

afis2