İş Sağlığı ve Güvenliğinin İyileştirilmesinde Sanal Gerçeklikle Davranış Odaklı Yaklaşımların Geliştirilmesi

Sanal gerçeklik katılımcılara  analiz, karar verme, planlama gibi gerçek hayatta yönetecekleri süreçleri, aynı kısıtlar altında, sanal ortamda gerçekleştirme imkanı sunmaktadır. Davranış odaklı eğitimlerle kişilerin sanal dünyadaki nesnelere dokunabilmesi ve kullanabilmesi katılımcıda tecrübe edinme ve davranış değişikliği oluşturma konusunda çok daha büyük fırsatlar sunmaktadır. Bir konuda bilgi edinmek, davranış değişikliği için yeterli değildir. Özellikle tehlike anında davranışa dönüşmesi istenen bilginin, öğrenen tarafından algılanması, deneyimle pekiştirilmesi ve uzun süreli belleğe kaydedilmesi gerekir. Proje kapsamında iş güvenliği eğitimlerinde geleneksel eğitim yöntemlerinden ziyade sanal gerçeklikle kişide davranış değişikliği oluşturmayı hedefleyen ve yaparak, uygulayarak daha etkin bir öğrenim sağlamayı hedeflemekteyiz. Sanal gerçeklikte kullanıcı eğitimin içindedir, bizzat uygulayıcıdır. Bu da katılımcılara verilen teorinin tecrübeye dönüşmesine katkı sunmaktadır.

Tasarladığımız iş güvenliği senaryoları sahada en çok karşılaşılan riskleri ele alarak katılımcıların bu senaryoları deneyimlenmesiyle gerçek hayatta bu risklerle yüz yüze gelmeden doğru davranış ilkelerini benimsemesini sağlamaktadır. Bu bağlamda sanal gerçeklik, eğitimlerimizin en verimli, en katılımcı odaklı hale gelmesinde önemli bir yardımcı araç olarak çalışanlara, iş güvenliği profesyonellerine fayda sağlayacaktır.  Katılımcılar senaryoda verilen görevleri yerine getirirken ilgili senaryo sınıf ortamında ekrana yansıyacak ve bütün katılımcılarla, senaryoda yer alan doğru ve yanlış uygulamalar birlikte değerlendirilerek aktif bir eğitim ortamı sağlanacaktır. Ayrıca yapılan doğru ve yanlışlara göre senaryo sonunda katılımcının elde ettiği puan ile somut verilere dayalı bir ölçme değerlendirme yapılmış olacak ve böylece eğitimde odaklanılması gereken noktalar eğitici tarafından daha doğru bir şekilde tespit edilebilecektir. Bu bağlamda geliştirmiş olduğumuz 20 farklı senaryo ve her senaryoda ele alınan sayısız risklerle etkin bir öğrenim deneyimini katılımcılara sunma imkanına kavuştuk.

Sanal gerçeklik ile hazırlanmış simülasyonlar, gerçek dünyada büyük makineleri inşa etmek, kullanmak ve taşımak gibi çok maliyetli, zor ve tehlikeli olabilecek kapalı alanda çalışma, yüksekte çalışma, acil durumlarla gibi eğitimlerin çok daha düşük maliyet ile uygulanabilmesine imkân vermektedir. Bu da eğitimlerin daha güvenli bir ortamda, daha az maliyetle ve istenildiği kadar tekrar edilebilmesine imkan sağlamaktadır. 

ÇASGEM olarak davranış odaklı iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yaklaşımıyla yenilikçi eğitim metodolojilerini etkin bir şekilde kullanmak ve bu alanda en faydalı deneyimleri katılımcılara yaşatmak ÇASGEM ve eğiticilerine de eşsiz bir deneyim ve tecrübe sağlamaktadır.