İskele Eğitimi

KATILIMCILAR


İskele ile ilgili personel ve yöneticiler, İş Sağlığı ve Güvenliği görevlileri, İş Güvenliği Uzmanları/Şantiye Şefleri/ Mühendisler/Mimarlar/ Teknikerler,  İskelelerden sorumlu Teknik Elemanlar, İskele kurum/sökümünde çalışanlar.


 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:


Bölüm 1: İskele Çeşitleri ve İskeleyi Oluşturan Parçalar

 

1.İskele tipleri

2.İskelelerin parçalarının ve onların kullanışlarının tanımlanması

3.İskelenin değişik parçalarına gelen yüklerin özellikleri

 

Bölüm 2: İskelelerin Bakımı

Bölüm 3: İskelelerde Çalışmada İş Güvenliği


Bölüm 3.1 Genel İş Güvenliği Eğitimi
 

1.İskelede Risk Değerlendirmesi

2.İskele çalışmalarında Kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar

3.Sahada Uyarı İşaretlemeleri ve Uyarı Sistemleri

 

Bölüm 3.2 İskele Çalışmalarında İş Güvenliği Eğitimi
 

1.İskelelerde Güvenlik

2.İskele kurulumunda Yetkinlik ve Eğitim Gereklilikleri(İskeleleri kimlerin kuracağı)

3.Merdivende Güvenli Çalışma

4.Kişisel Koruyucu Donanımlar

 

Bölüm 4: Saha Uygulamaları

1.Çevre ve Saha Güvenliği

2.İskele kurulum alanı-Zemin Durumu

3.Kullanılan iskele elemanları ve araçların tanıtımı

2.Temel İskele Kurulumu

3. Düz cephede İskele kurulumu

4. Mobil (Tekerlekli) İskele Kurulumu

5. Değişik tipte İskele Kurulumları

6.Sahada pratik uygulamalardaki soruların açıklanması

 

 

 

İSKELE EĞİTİMİNİN YARARLARI

 

-İskele, merdiven ve yüksekte çalışma ile ilgili yasal gerekliliklere uyulması

-İskelelerle ilgili, EN Avrupa ve TS Türk standartlarının açıklanması

-İskele çeşitlerinin ve elemanlarının tanıtılması

-ÇSGB ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatları

-İskele ve kurulumundaki tehlikeler ile alınacak önlemlerin tespit edilmesi

-İskelelerdeki çökme ve devrilme önlemlerinin sağlanması

-İskele etiketleri, çalışma talimatları ve kontrol formlarının doldurulması

-İskele elemanlarının kontrol, istif, nakliye ve depolanmasının sağlanması

-İlgili kuruluşlar önünde, Güvenli iskele kurulumu ve sökümündeki uygulamalarda          

 İş Güvenliğinin Kanıtlanabilmesi

 

 

NOT: Uygulamalı İskele eğitiminde, TS EN 12810 ve 12811 normlarına uygun iskele ekipmanları ile kurulum araçlarının temin edilmesi eğitime katılanların gözlemlerinde, bilgilenmelerinde ve uygulamalarında önemli ve faydalıdır.

Uygulamaya katılacakların uygun Kişisel Koruyucu Donanım bulundurmaları gerekmektedir.

Uygulamalı eğitim yapılacak alan, yeterli büyüklükte ve temiz-düzgün-sağlam olmalıdır.

Havanın yağışlı olması durumunda aynı şartlarda kapalı alanda uygulama yapılabilir.

 

Gerekli KKD malzemeleri (Her kişi için):

-Emniyet kemeri (paraşüt tipte ve çift lanyardlı)

-Baret

-İş gözlüğü

-İş elbisesi

-İş eldiveni

-İş ayakkabısı

 

Gerekli İskele kurulum araçları:

-İskeleci çekici (400-600 gr)

-Mıknatıslı su terazisi (20-25 cm)

-Cırcır anahtar (17 ve 19 numara)

-Şerit metre (5 m)

-Taban kalası(3cm kalınlıkta 20x50 cm ebatlı)

-Çivi (8 mm 0,5 kg)

 

EĞİTİM SÜRESİ

 

3 gün süreli / 18 saat(1,5 gün Teorik Eğitim 9 saat – 1,5 gün Uygulamalı Eğitim 9 saat)

1.Gün: Teorik eğitim 6 saat tam gün

2.Gün Sabah: Teorik eğitim 3 saat 1/2 gün

2.Gün Öğle: Sahada iskele kurulum uygulamaları 3 saat 1/2 gün

3.Gün: Sahada iskele kurulum uygulamaları 6 saat tam gün

Katılımcı Sayısı: 10-25 kişilik grup

 

afis2