İşyeri Hekimlerine Yönelik İşitme Testi-sft Okuma Ve Değerlendirme Eğitimi

Eğitimin Faaliyetinin Adı

İşyeri Hekimlerine Yönelik İşitme Testi-SFT Okuma ve Değerlendirme Eğitimi

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 

 

 

 • Konu Başlıkları

 

 1. Temel Tanımlar ( 1 Saat )

 

 1. İşitme Fizyolojisi Ve Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı ( 2 Saat )

 

 1. İşyerlerinde Gürültü
 2. İşitme Fizyolojisi Ve İşitme Kaybı Fizyopatolojisi
 3. İşitme Kaybının Epidemiyolojisi
 4. Endüstriyel İşitme Kaybı, Hukuki Sonuçları Ve Tazmini
 1. Odyometri (3 Saat )
 1. Tarama Tipi Odyometri,
 2. İşitme           Kaybının Yönetimi(İşe Giriş, Periyodik Muayene, İş Kısıtı)
 3. Ortam Ölçümleri? Kişisel Koruyucu Donanım Nedir? Nasıl Seçilir?

 

 1. Radyografiler Ve Uygulama ( 6 Saat )
 1. Akciğer Radyografileri Çekim Teknikleri        
 2. PA Akciğer Grafisi Anatomik Bölgeleri Ve Patolojileri             
 3. Akciğer Radyografisi Pratik                
 4. ILO Pnömokonyoz Sınıflaması           
 5. ILO Pnömokonyoz Sınıflaması Pratik
 6. Mesleki Akciğer Hastalıklarında Radyoloji    
 1. Kimyasal Ve Kimyasal Olmayan Kümülatif Risk Değerlendirmesi
 1. Ön Test-Son Test

 

Hedef & Kazanım

 

 

İşyeri hekimi ve işyeri hemşirelerinin, SFT ve odyometri okuma  bilgilerinin artırılarak değerlendirme ve etkili sağlık gözetimi becerilerinin geliştirilmesi  amaçlanmaktadır.

 

 

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar

 

 

15-20 kişilik gruplar halinde- İş yeri Hekimleri- İşyeri Hemşirelerine yönelik

 

Süre

 

2 Gün- 12 saat

 

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

 

15-20 kişi