Kamuda Görev Yapan Kariyer Uzman Yardımcılarına Yönelik Bilimsel Araştırma Yöntem Ve Teknikleri Eğitimleri Gerçekleştirildi

27.07.2022

               ÇASGEM tarafından yürütülen “Kamu Yönetiminde Kariyer Uzman ve Uzman Yardımcılarının Eğitim Yoluyla Verimliliğinin Artırılması Projesi-UVEP” kapsamında kamuda görev yapan uzman yardımcılarının katılımıyla “Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Eğitimi” gerçekleştirildi.

             Proje kapsamında 2021 yılı içerisinde cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda görev yapan yönetici, uzman ve uzman yardımcılarından toplam 3650 kişinin katıldığı, kariyer uzman ve uzman yardımcılarının eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinin hedeflendiği bir araştırma gerçekleştirildi. Bu araştırma faaliyeti sonrasında kariyer uzman ve uzman yardımcılarının mesleki ve sosyal gelişimleri için en çok ihtiyaç duydukları eğitim başlıkları analiz edilmiş ve rapor haline getirilmiştir. Rapor için: https://www.casgem.gov.tr/tr/merkez-kariyer-uzmanligi-egitim-ihtiyac-analizi-raporu . Bahsi geçen raporda özellikle uzman yardımcıları için en çok ihtiyaç duyulan başlıklardan birisi de “Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri” eğitimidir. Kariyer uzman yardımcılarının uzmanlığa geçişte tez yazma yükümlülükleri, yaptıkları işler gereği akademik içerikli dokümanları inceleme, analiz yapma vb. gereklilikleri düşünüldüğünde ortaya çıkan ihtiyaç olağandır.

             Yukarıda bahsi geçen ihtiyaca yönelik olarak 20-21-22 Temmuz 2022 ve 25-26-27 Temmuz 2022 tarihlerinde iki grup halinde 24 kamu kurumundan toplam 56 kariyer uzman yardımcısının katılımıyla ÇASGEM’de “Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Eğitimi gerçekleştirildi. 3’er gün süren eğitim boyunca bilimsel araştırma, analiz yapma, tez yazımı gibi konularda katılımcıların bilgilendirilmesi hedeflendi. Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

            UVEP kapsamında 2022 yılı içerisinde kariyer uzman yardımcılarına yönelik ihtiyaç doğrultusunda farklı konu ve başlıklarda eğitim faaliyetlerine devam edilmesi hedefleniyor.

FOTOĞRAFLAR

Fotoğrafların üzerine tıklayarak büyütebilir ve galeri içerisindeki diğer fotoğrafları görebilirsiniz.