Kıdem Tazminatı

10.06.2020

Çalışma Hayatında Kıdem Tazminatı Eğitimi

 

1 Gün 6 Saat 10 HAZİRAN 2020

 

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 

 

 

Konu başlıkları

 

  • Genel Olarak İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
  • Kıdem Tazminatı Kavramı
  • Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Sebepleri ve Koşulları
  • Kıdem Süresinin Hesaplanması
  • Kıdem Tazminatının Hesaplanması
  • Kıdem Tazminatının Zamanında Ödenmemesi Durumunda Yapılması Gerekenler

 

 

Hedef & Kazanım

 

 

İş sözleşmesine tabi olarak çalışan işçinin kanunda belirtilen süre, koşul ve şartları sağlayarak; iş sözleşmesi kıdem tazminatına kazanmaya hak gerektirecek şekilde sona eren işçiye emeği karşılığında ödenen ücrettir. Alın teri kıymetli ve değerli olup; işçi için kıdem tazminatı çok önemli bir kurumdur. Tüm bu açıklamalar ışığında kıdem tazminatının tanımı, hak kazanma koşulları, süresi ve hesaplanmasının detaylı bir şekilde irdelenmesi ve incelenmesi gerekmektedir. Eğitim ile kıdem tazminatını anılan kişilere kanun ve Yargıtay kararları ışığında detaylı bir şekilde anlatarak kıdem tazminatı konusunda bilinçlendirilmenin sağlanması hedeflenmektedir.

 

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar(Diploma, yaş, cinsiyet, fiziksel özellik, görev-pozisyon, taahhüt vb.)

 

 

30 kişilik Gruplar halinde, ihtiyaç duyulan alan ve konularla ilgili talepte bulunan,  kamu ya da özel sektörde iş sözleşmesiyle istihdam edilen personellere yönelik

 

Süre (Gün-Saat)

 

1 Gün- 3 Saat

 

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

20-30 kişi

Eğitim Faaliyetinin Yapılacağı Fiziksel Mekân ve Eğitim Materyalleri(Masa düzeni, uygulama alanı, projeksiyon, bilgisayar, açık hava, eğitim araçları, kırtasiye, tahta vs.)

 

Konu ile ilgili hazırlanmış eğitim materyalleri (Yargıtay Kararları…vb.)

İstenen fiziki mekanda PC ve projeksiyon cihazı

Ses sistemi.

Ders notlarını ve görselleri.

 

Notlar

(Bir başka program veya eğitim modülü ile ilişkisi, muhatap kurumlarla veya katılımcılarla ilgili hususlar, eğitim sonrası becerilerin uygulanması için gerekecek malzeme, donanım, yazılım veya yasal düzenleme gibi herhangi bir başka katkıya ihtiyaç duyuluyor mu?)

 

Gerekli malzemeler:

 

Eğitim materyalleri

İlgili kanun maddeleri

Konu ile ilgili Mahkeme kararları

Ders notları ve görselleri.