Kımyasallarla Güvenlı Çalışma (temel Düzey)

Eğitimin Faaliyetinin Adı

Kimyasallarla Güvenli Çalışma Eğitimi

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 

 

 

 • Konu Başlıkları

Bu eğitim kapsamında kimyasallarla ilgili temel ve çerçeve bilgiler verilir. Eğitim sırasında maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilgili genel tanımlar, kimyasal madde satın alma, depolama, elleçleme, paketleme, bertaraf vb. süreçlerde karşılaşılan riskler, alınması gereken önlemler ve güvenli çalışma önerileri, kimyasallarla çalışanların dikkat etmeleri gereken hususlar, acil durumlara yol açabilecek kimyasal tehlikeler ve acil durumlarda kimyasal Davranışları Genel Olarak Ele Alınır.

 • Kimyasallara Genel Bakış

(Temel Kimyasal Bilgileri

Kimyasal Ve Fiziksel Özelliklerin Tanımları Ve Etkileri)

 • Kimyasallardan Nasıl Etkileniriz?
 • Kimyasalların Sağlıkla İlgili Riskleri

(Toksik, Tahriş Edici, Kanserojen, Mutajen Maddeler; Örnekler, Etkileri)

 • Kimyasalların Güvenlikle İlgili Riskleri
 • (Alevlenir, Parlayıcı, Patlayıcı, Oksitleyici Maddeler; Örnekler)
 • Kimyasalların Güvenlik Risklerini Belirleyen Etkenler
 • (Fiziksel Halleri, Kimyasal Özellikleri, Kaynama Noktaları, Kaynama, Patlama Vb. Noktaları)
 • Kimyasalların Çevreyle İlgili Riskleri
 • (Yangın, Patlama, Toksik, Çevre Etkileri Ve Tanımları)
 • Kimyasalların Birbirleri İle Etkileşimleri
 • İnsan Faktörleri
 • Kimyasallarla İlgili Dinamik Riskler
 • (Güvenlik (Security) İle İlgili Riskler, Kayıt, Sabotaj, Hırsızlık, Formül Güvenliği Vb.)

 

 • Kimyasalların Risklerini Nasıl Azaltabiliriz?
 • Üretim Ve Kullanımda
 • Depolamada
 • Taşımada
 • Atık Ve Bertaraf İşlerinde
 • Kimyasalların İşletmeye Girişi (Örnek Bir Uygulama İle) Sırasında Riskler
 • Kimyasalların Depolanması Sırasında Riskler
 • Kimyasalların Elleçlenmesi, Üretimi, Paketlenmesi, Yaratacağı Atıklar Ve Bertarafı Sırasında Riskler
 • Proseslere Özel Riskler
 • Yangın Veya Patlama Riski Gibi
 • Güvenlik Yönetimi/ Kimyasal Yönetim Sistemi (Kys) Ve Bileşenleri
 • Bilgi Sağlanması
 • Kimyasalların Sınıflandırılması
 • Güvenlik Bilgi Formları
 • Etiketler
 • Sağlık Gözetim Sonuçları
 • Ortam Ölçüm Sonuçları
 • Tedarikçiden Sağlanacak Ek Bilgiler
 • Risklerin Saptanması Ve Değerlendirilmesi
 • Risk Değerlendirme Çalışmalarına Kimyasalların Özelliklerinin Etkisi
 • Risklerin Önlenmesi
 • Olaylar, Kazalar Ve Acil Durumlar
 • Çalışanların Eğitimi
 • Sağlık İzlemi
 • Kullanılabilecek Kkd’lerin Araştırılması Ve Satın Alınması
 • Çalışanların Görüşlerinin Alınması Ve Katılımının Sağlanması
 • Denetim/Teftiş
 • Satın Alma, Kayıt Ve İletişim

 

Hedef & Kazanım

 

 

Katılımcıların çalıştıkları işletmelerdeki risk değerlendirme çalışmalarında kimyasalların risklerini doğru değerlendirilmelerini ve kimyasal güvenlik yönetim sistemlerini değerlendirebilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

Katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar

İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, mühendisler, fen bilimleri mezunları katılabilirler.

 

Süre

2 Gün/12 Saat

 

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

 

10 -15 kişi

afis2