Kışısel Koruyucu Donanım Seçım Ve Kullanım Eğıtımı Programı

 

Eğitimin Faaliyetinin Adı

 

Kişisel Koruyucu Donanım Seçim Ve Kullanım Eğitimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 

 

 • Konu Başlıkları

 

Kişisel koruyucu donanımların doğru koruma sınıfında seçimi ve çalışanlar tarafından doğru şekilde kullanımı konularını içeren bir özel alan eğitimidir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk değerlendirmesinin ardından alınacak koruyucu ve önleyici tedbir olarak kişisel koruyucu donanım (kkd) kullanımını belirlemiş olan işyerlerinde hangi işi yaparken hangi kişisel koruyucu donanımın kullanılacağı, koruma sınıfının ne olacağı ve nasıl kullanılacağına yönelik bir eğitimdir. Çalışırken maruz kalınan tehlike ve risklere göre kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların tespiti, bu donanımların koruma sınıfının hesaplanması, tedarik kriterleri ve takma çıkarma bakım ve bertaraf gibi bilgiler yanı sıra kullanımda dikkat edilmesi gereken hususlar da katılımcılara aktarılır.

 • Kişisel Koruyucu Donanımın İş Sağlığı Ve Güvenliğindeki Yeri Ve Önemi,
 • İşveren Ve Çalışan Yükümlülükleri,
 • Kişisel Koruyucu Donanım Teknik Mevzuatı, Ürün Güvenliği Ve Tedarik Süreci, Tedarikte Aranması Gereken Kriterler
 • İşyeri Kişisel Koruyucu Donanım Programı Oluşturma Metodu
 • KKD Saha Analizi Metodu
 • Doğru Koruma Sınıfında Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi
 • Baş, Yüz, Göz, Solunum, İşitme, Vücut, El, Ayak, Cilt İçin KKD Seçim Kriterleri
 • Kullanıcı Eğitimlerinin Koordinasyonu, Güvenli Ve Konforlu Kullanım, Temizlik, Bakım, Bertaraf
 • Eğitimi Alan İşyeri Sektörüne Özel KKD Çözümleri
 • Eğitimi Alan İşyerinde Örnek Saha Analizi Uygulaması

 

 

 

 

 

Hedef & Kazanım

 

Bu eğitim ile katılımcılar işyerinde çalışanlarının maruz kaldığı tehlike ve oluşan riskler üzerinden örneklerle kullanılacak kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi ile ilgili temel bilgileri alacaklardır. Kişisel koruyucu donanımların doğru koruma sınıfında seçimi ve tedarik edilmesi sürecinde uyulması gereken kriterler ile kullanıcı eğitimlerinin koordinasyonu ve yükümlülük bilgilerini edineceklerdir. İşyerine özel bir KKD Programı oluşturma ve uyguladıkları iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine entegrasyonunu planlayabilir etkinliğe ulaşacaklardır.

 

 

Eğitime Tabi olan Kişilerde Aranan Şartlar

 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir görevde çalışmak ya da bu alanda eğitim almış olmak

Süre

3 gün – 18 saat

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

 

8-24 Kişi

 

afis2