Kurumsal Eğitim Faaliyetleri Listesi

                                                                                         2023  YILI SEKTÖRLERE GÖRE ÜCRETLİ KURUMSAL EĞİTİM FAALİYETLERİ LİSTESİ

 

Sıra No

Eğitim Türü

Eğitim Programının Adı

Gün

Saat

Hedef Grup Sayısı

2023 Yılı Eğitim Ücreti

ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL BECERİ EĞİTİMLERİ

1

Kurumsal

Çalışma Hayatında Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim

1 Gün

6 Saat

2

8.500,00 TL

2

Kurumsal

Etkin Liderlik Eğitimi

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

3

Kurumsal

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

4

Kurumsal

Çalışma Hayatında Müşteri İlişkileri Yönetimi

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

5

Kurumsal

Çalışma Hayatında Etkili Sunum Teknikleri ve İçerik Tasarımı

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

6

Kurumsal

Psikolojik Yıldırma (MOBBİNG)

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

7

Kurumsal

Beden Dili

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

8

Kurumsal

Takım Çalışması

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

9

Kurumsal

Motivasyon

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

10

Kurumsal

İşyerinde Davranış ve Protokol Kuralları

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

11

Kurumsal

Kurum Kültürü

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

12

Kurumsal

Mentorluk Eğitimi

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

13

Kurumsal

Müzakere ve İkna Teknikleri

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

14

Kurumsal

Çalışma Hayatında Çalışan Hakları  Eğitimi

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

15

Kurumsal

Zaman Yönetimi

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

16

Kurumsal

Farkındalık Odaklı Stres Yönetimi (Uygulamalı)

1 Gün

6 Saat

2

8.500,00 TL

17

Kurumsal

Hitabet Sanatı

1 Gün

6 Saat

2

8.500,00 TL

18

Kurumsal

Çalışma Hayatında 657 Devlet Memurları Kanunu Mevzuat Eğitimi

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

19

Kurumsal

Çalışma Hayatında İş Sözleşmesi ve Türleri Eğitimi

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

20

Kurumsal

Çalışma Hayatında İş Sözleşmesinde Fesih ve Arabuluculuk Eğitimi

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

21

Kurumsal

Çalışma Hayatında Ücret ve Ücret Türleri Eğitimi

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

22

Kurumsal

Çalışma Hayatında Sendikal Haklar ve Toplu İş Sözleşmesi (Grev -Lokavt) Eğitimi

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

23

Kurumsal

Çalışma Hayatında Genel Sağlık Sigortası ve Kapsamı  Eğitimi

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

24

Kurumsal

Çalışma Hayatında İşsizlik Sigortası ve Uygulamalar Eğitimi

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

25

Kurumsal

Çalışma Hayatında Teşvikler  Eğitimi

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

28

Kurumsal

Farkındalık Odaklı Stres Yönetimi (Uygulamalı)

2 Gün

12 Saat

1

15.000,00 TL

29

Kurumsal

Proje Döngüsü Yönetimi

3 Gün 

18 Saat

1

20.000,00 TL

31

Kurumsal

Araştırma Metodolojisi Eğitimi

3 Gün

18 Saat

1

20.000,00 TL

32

Kurumsal

Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi

3 Gün

18 Saat

1

20.000,00 TL

33

Kurumsal

Orta Kademe Yöneticilik Eğitimi

3 Gün

18 Saat

1

20.000,00 TL

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

1

Kurumsal

Az Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği
 (İlk Defa Verilecek İSG Eğitimi)

1 Gün 

8 Saat

1

5.000,00 TL

2

Kurumsal

Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

2 Gün 

12 Saat

1

15.000,00 TL

3

Kurumsal

Çok Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

2 Gün 

16 Saat

1

15.000,00 TL

4

Kurumsal

Güvenlik Kültürü Geliştirme Eğitimi

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

5

Kurumsal

Ergonomi Eğitimi

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

6

Kurumsal

Davranış Odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği

2 Gün

12 Saat

1

15.000,00 TL

7

Kurumsal

Risk Değerlendirmesi Eğitimi

2 Gün

12 Saat

1

15.000,00 TL

8

Kurumsal

İnşaatlarda Sağlık Güvenlik Planı Hazırlama Eğitimi

2 Gün

12 Saat

1

15.000,00 TL

9

Kurumsal

Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi

2 Gün

12 Saat

1

15.000,00 TL

10

Kurumsal

Kimyasallarla Güvenli Çalışma (Temel Düzey)

2 gün

12 Saat

1

15.000,00 TL

11

Kurumsal

Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Cihazların Montajı,Tamiri ve Bakımı

2 Gün

12 Saat

1

20.000,00 TL

12

Kurumsal

Maden İşyerlerinde Sağlık ve Güvenlik Dokümanı Hazırlama Eğitimi

2 Gün

12 Saat

1

15.000,00 TL

13

Kurumsal

Kişisel Koruyucu Donanım Seçim ve Kullanım Eğitimi

2 Gün

16 Saat

1

15.000,00 TL

14

Kurumsal

Endüstriyel Hijyen Eğitimi

2 Gün

12 Saat

1

15.000,00 TL

15

Kurumsal

Toplam Kalite Yönetimi

2 Gün

12 Saat

1

15.000,00 TL

16

Kurumsal

Tehlike ve İşletilebilirlik Çalışması (Hazard and Operability Studies - HAZOP) Uygulamalı Eğitimi

3 Gün

18 Saat

1

22.000,00 TL

17

Kurumsal

Hata Modu ve Etki Analizi (Failure Mode and Effects Analysis FMEA) Uygulamalı Eğitimi

3 Gün

18 Saat

1

22.000,00 TL

18

Kurumsal

Çevresel Risk Değerlendirmesi (Environmental Risk Assessment) Uygulamalı Eğitimi

3 Gün

18 Saat

1

22.000,00 TL

19

Kurumsal

Papyon Analizi Eğitimi

3 Gün

18 Saat

1

22.000,00 TL

20

Kurumsal

Acil Durum Planlaması Eğitimi

2 Gün

12 Saat

1

15.000,00 TL

21

Kurumsal

Dahili Acil Durum Planlaması Kapsamında Risk Yönetimi Eğitimi

2 Gün 

12 Saat

1

15.000,00 TL

22

Kurumsal

Yangın Güvenliği Eğitimi

2 Gün

12 Saat

1

15.000,00 TL

23

Kurumsal

Endüstriyel Toksikoloji ve Maruziyet Etki Değerlendirmesi 

3 Gün

18 Saat

1

22.000,00 TL

24

Kurumsal

Patlamadan Korunma Eğitimi (ATEKS Yönetmelikleri)

3 Gün 

18 Saat

2

30.000,00 TL

25

Kurumsal

Tehlikeli Alanların Sınıflandırılması ve Patlayıcı Ortam Risklerinin Yönetimi İleri Düzey PKD Hazırlama Eğitimi

3 Gün 

18 Saat

1

30.000,00 TL

26

Kurumsal

Seveso Alanında Özel Konu Başlıkları

3 Gün

18 Saat

1

30.000,00 TL

27

Kurumsal

Proses Güvenliğine İlişkin Özel Konu Başlıkları

3 Gün

18 Saat

1

22.000,00 TL

28

Kurumsal

Az Tehlikeli İSG Eğitimi Uzem (asenkron)

1 Gün

8 Saat

1

20,00 TL

29

Kurumsal

Tehlikeli İSG Eğitimi Uzem (asenkron)

2 Gün

12 Saat

1

30,00 TL

30

Kurumsal

Kurul Üyeleri Eğitimi Uzem (asenkron)

2 Gün

12 Saat

1

75,00 TL

 

31

Kurumsal

İŞ Hijyeni Eğitimi

5 Gün

30 Saat

1

300.000,00 TL

 

32

Kurumsal

Çalışan Temsilcileri Eğitimi

1 Gün

6 Saat

1

75,00 TL

 

33

Kurumsal

Patlamadan Korunma Yenileme Eğitimi

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

 

PROFESYONELLERE YÖNELİK

1

Kurumsal

Çalışan Temsilcileri Eğitimi

1 Gün

6 Saat

1

8.500,00 TL

2

Kurumsal

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri(Yüz Yüze)

3 Gün

18 Saat

1

22.000,00 TL

3

Kurumsal

Bireysel İş Hukuku

2 Gün

12 Saat

1

15.000,00 TL

4

Kurumsal

Makinelerde Risk Değerlendirmesi ve Makine Emniyet Sistemleri Uygulamalı Eğitimi 

3 Gün

18 Saat

1

30.000,00 TL

5

Kurumsal

Sosyal Güvenlik Hukuku

3 Gün

15 Saat

1

18.000,00 TL

6

Kurumsal

Temel İstatiksel Veri Analizi Eğitimi

4 Gün

24 Saat

1

30.000,00 TL

7

Kurumsal

Profesyonellere Yönelik Saha Uygulamaları Eğitimi 

5 Gün

40 Saat

1

40.000,00 TL

8

Kurumsal

Eğiticilerin Eğitimi

5 Gün

40 Saat

2

30.000,00 TL

9

Kurumsal

Güvenlik Koçluğu Eğitimi(Safety Coaching) 

5 Gün

60 Saat

1

80.000,00 TL

 

10

Kurumsal

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri(Uzaktan)

2 Gün

12 Saat

1

15.000,00 TL

 

DİĞER

1

Kurumsal

Diğer Eğitimler (Teknik/Sosyal)

1 Gün

6 veya 8 Saat

1

8.500,00 TL

2

Kurumsal

Diğer Eğitimler (Teknik/Sosyal)

2 Gün

12 veya 16 Saat

1

15.000,00 TL

3

Kurumsal

Diğer Eğitimler (Teknik/Sosyal)

3 Gün

18 veya 24 Saat

1

22.000,00 TL

NOT: %20 KDV Hariç Tutarıdır.