Kurumsal Eğitim Faaliyetleri Listesi

2022  YILI SEKTÖRLERE GÖRE ÜCRETLİ KURUMSAL EĞİTİM FAALİYETLERİ LİSTESİ
  Sıra No Eğitim Türü Eğitim Programının Adı Gün Saat Hedef Grup Sayısı 2022 Yılı Eğitim Ücreti
ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL BECERİ EĞİTİMLERİ 1 Kurumsal Çalışma Hayatında Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim 1 Gün 6 Saat 2 4.500,00 TL
2 Kurumsal Etkin Liderlik Eğitimi 1 Gün 6 Saat 1 4.500,00 TL
3 Kurumsal Halkla İlişkiler ve Tanıtım  1 Gün 6 Saat 1 4.500,00 TL
4 Kurumsal Çalışma Hayatında Müşteri İlişkileri Yönetimi 1 Gün 6 Saat 1 4.500,00 TL
5 Kurumsal Çalışma Hayatında Etkili Sunum Teknikleri ve İçerik Tasarımı 1 Gün 6 Saat 1 4.500,00 TL
6 Kurumsal Psikolojik Yıldırma (MOBBİNG) 1 Gün 6 Saat 1 4.500,00 TL
7 Kurumsal Beden Dili 1 Gün 6 Saat 1 4.500,00 TL
8 Kurumsal Takım Çalışması 1 Gün 6 Saat 1 4.500,00 TL
9 Kurumsal Motivasyon 1 Gün 6 Saat 1 4.500,00 TL
10 Kurumsal İşyerinde Davranış ve Protokol Kuralları 1 Gün 6 Saat 1 4.500,00 TL
11 Kurumsal Kurum Kültürü 1 Gün 6 Saat 1 4.500,00 TL
12 Kurumsal Mentorluk Eğitimi 1 Gün 6 Saat 1 4.500,00 TL
13 Kurumsal Müzakere ve İkna Teknikleri 1 Gün 6 Saat 1 4.500,00 TL
14 Kurumsal Çalışma Hayatında Çalışan Hakları  Eğitimi 1 Gün 6 Saat 1 4.500,00 TL
15 Kurumsal Zaman Yönetimi 1 Gün 6 Saat 1 4.500,00 TL
16 Kurumsal Farkındalık Odaklı Stres Yönetimi (Uygulamalı) 1 Gün 6 Saat 2 4.500,00 TL
17 Kurumsal Hitabet Sanatı 1 Gün 6 Saat 2 4.500,00 TL
18 Kurumsal Çalışma Hayatında 657 Devlet Memurları Kanunu Mevzuat Eğitimi 1 Gün 6 Saat 1 4.500,00 TL
19 Kurumsal Çalışma Hayatında İş Sözleşmesi ve Türleri Eğitimi 1 Gün 6 Saat 1 4.500,00 TL
20 Kurumsal Çalışma Hayatında İş Sözleşmesinde Fesih ve Arabuluculuk Eğitimi 1 Gün 6 Saat 1 4.500,00 TL
21 Kurumsal Çalışma Hayatında Ücret ve Ücret Türleri Eğitimi 1 Gün 6 Saat 1 4.500,00 TL
22 Kurumsal Çalışma Hayatında Sendikal Haklar ve Toplu İş Sözleşmesi (Grev -Lokavt) Eğitimi 1 Gün 6 Saat 1 4.500,00 TL
23 Kurumsal Çalışma Hayatında Genel Sağlık Sigortası ve Kapsamı  Eğitimi 1 Gün 6 Saat 1 4.500,00 TL
24 Kurumsal Çalışma Hayatında İşsizlik Sigortası ve Uygulamalar Eğitimi 1 Gün 6 Saat 1 4.500,00 TL
25 Kurumsal Çalışma Hayatında Teşvikler  Eğitimi 1 Gün 6 Saat 1 4.500,00 TL
26 Kurumsal Temel Seviyede Koçluk Eğitimi 2 Gün 12 Saat 1 10.000,00 TL
27 Kurumsal İleri Seviyede Koçluk Eğitimi 2 Gün 12 Saat 1 10.000,00 TL
28 Kurumsal Farkındalık Odaklı Stres Yönetimi (Uygulamalı) 2 Gün 12 Saat 1 10.000,00 TL
29 Kurumsal Proje Döngüsü Yönetimi 3 Gün  18 Saat 1 15.000,00 TL
30 Kurumsal Engellilere Yönelik İş Koçluğu Eğitimi 3 Gün 18 Saat 1 15.000,00 TL
31 Kurumsal Araştırma Metodolojisi Eğitimi 3 Gün 18 Saat 1 15.000,00 TL
32 Kurumsal Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi 3 Gün 18 Saat 1 15.000,00 TL
33 Kurumsal Orta Kademe Yöneticilik Eğitimi 3 Gün 18 Saat 1 15.000,00 TL
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 Kurumsal Az Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği
 (İSG Yenileme Eğitimi)
 - 8 Saat 20.000 6,00 TL
2 Kurumsal Az Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği
(İlk Defa Verilecek Temel İSG Eğitimi)
1 veya 2 Gün 8 Saat 1 1.000,00 TL(Ankara İli)    
1 2.500,00 TL(Ankara Dışı)
3 Kurumsal Güvenlik Kültürü Geliştirme Eğitimi 1 Gün 6 Saat 1 2.750,00 TL
4 Kurumsal Ergonomi Eğitimi 1 Gün 6 Saat 1 3.500,00 TL
5 Kurumsal Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği  - 12 Saat 1.000 7,50 TL
2 Gün 12 Saat 1 10.000,00 TL
6 Kurumsal Çok Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği 2 Gün 16 Saat 1 10.000,00 TL
7 Kurumsal Davranış Odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği 2 Gün 12 Saat 1 15.000,00 TL
8 Kurumsal Risk Değerlendirmesi Eğitimi 2 Gün 12 Saat 1 10.000,00 TL
9 Kurumsal İnşaatlarda Sağlık Güvenlik Planı Hazırlama Eğitimi 2 Gün 12 Saat 1 10.000,00 TL
10 Kurumsal Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi 2 Gün 12 Saat 1 10.000,00 TL
11 Kurumsal Kimyasallarla Güvenli Çalışma (Temel Düzey) 2 gün 12 Saat 1 10.000,00 TL
12 Kurumsal Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Cihazların Montajı,Tamiri ve Bakımı 2 Gün 12 Saat 1 10.000,00 TL
13 Kurumsal Maden İşyerlerinde Sağlık ve Güvenlik Dokümanı Hazırlama Eğitimi 2 Gün 12 Saat 1 10.000,00 TL
14 Kurumsal Kişisel Koruyucu Donanım Seçim ve Kullanım Eğitimi 2 Gün 16 Saat 1 10.000,00 TL
15 Kurumsal Endüstriyel Hijyen Eğitimi 2 Gün 12 Saat 1 10.000,00 TL
16 Kurumsal Toplam Kalite Yönetimi 2 Gün 12 Saat 1 10.000,00 TL
17 Kurumsal Tehlike ve İşletilebilirlik Çalışması (Hazard and Operability Studies - HAZOP) Uygulamalı Eğitimi 3 Gün 18 Saat 1 10.000,00 TL
18 Kurumsal Hata Modu ve Etki Analizi (Failure Mode and Effects Analysis FMEA) Uygulamalı Eğitimi 3 Gün 18 Saat 1 10.000,00 TL
19 Kurumsal Çevresel Risk Değerlendirmesi (Environmental Risk Assessment) Uygulamalı Eğitimi 3 Gün 18 Saat 1 10.000,00 TL
20 Kurumsal Papyon Analizi Eğitimi 3 Gün 18 Saat 1 10.000,00 TL
21 Kurumsal Acil Durum Planlaması Eğitimi 2 Gün 12 Saat 1 10.000,00 TL
22 Kurumsal Yangın Güvenliği Eğitimi 2 Gün 12 Saat 1 10.000,00 TL
23 Kurumsal Endüstriyel Toksikoloji ve Maruziyet Etki Değerlendirmesi  2 Gün 12 Saat 1 10.000,00 TL
24 Kurumsal Endüstriyel Toksikoloji ve Maruziyet Etki Değerlendirmesi  3 Gün 18 Saat 1 15.000,00 TL
25 Kurumsal Patlamadan Korunma Eğitimi (ATEKS Yönetmelikleri) 3 Gün  18 Saat 2 15.000,00 TL
26 Kurumsal Seveso Alanında Özel Konu Başlıkları 3 Gün 18 Saat 1 10.000,00 TL
27 Kurumsal Proses Güvenliğine İlişkin Özel Konu Başlıkları 3 Gün 18 Saat 1 10.000,00 TL
 
PROFESYONELLERE YÖNELİK 1 Kurumsal Çalışan Temsilcileri Eğitimi 1 Gün 6 Saat 1 4.500,00 TL
2 Kurumsal İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri(Uzaktan) 2 Gün 12 Saat 1 10.000,00 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri(Yüz Yüze) 3 Gün 18 Saat 1 10.000,00 TL
3 Kurumsal Makinelerde Risk Değerlendirmesi Eğitimi (Temel Düzey) 2 Gün 12 Saat 1 10.000,00 TL
4 Kurumsal Bireysel İş Hukuku 2 Gün 12 Saat 1 10.000,00 TL
5 Kurumsal Makinelerde Risk Değerlendirmesi ve Makine Emniyet Sistemleri Uygulamalı Eğitimi  3 Gün 18 Saat 1 15.000,00 TL
6 Kurumsal Sosyal Güvenlik Hukuku 3 Gün 15 Saat 1 15.000,00 TL
7 Kurumsal Temel İstatiksel Veri Analizi Eğitimi 4 Gün 24 Saat 1 10.000,00 TL
8 Kurumsal Profesyonellere Yönelik Saha Uygulamaları Eğitimi  5 Gün 40 Saat 1 15.000,00 TL
9 Kurumsal Eğiticilerin Eğitimi 5 Gün 40 Saat 2 13.000,00 TL
10 Kurumsal Güvenlik Koçluğu Eğitimi(Safety Coaching)  5 Gün
38 Saat
1 25.000,00 TL
 
DİĞER 1 Kurumsal Diğer Eğitimler (Teknik/Sosyal) 1 Gün 6 veya 8 Saat 1 4.500,00 TL.
2 Kurumsal Diğer Eğitimler (Teknik/Sosyal) 2 Gün 12 veya 16 Saat 1 10.000,00 TL
3 Kurumsal Diğer Eğitimler (Teknik/Sosyal) 3 Gün 18 veya 24 Saat 1 15.000,00 TL
NOT: %18 KDV Hariç Tutarıdır.