Maden İşyerlerinde Sağlık Ve Güvenlik Dokümanı Hazırlama Eğitimi

Eğitimin Faaliyetinin Adı

 

Maden İşyerlerinde Sağlık ve Güvenlik Dokümanı Hazırlama

Eğitimi

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 

 

 • Konu Başlıkları

 

 • Genel Bilgiler
  • Sağlık Ve Güvenlik Planı Nedir? Neden Gereklidir?
  • Kimler Tarafından Hazırlanmalıdır?
  • Hangi Durumlarda Hazırlanması Zorunludur?
 • Sağlık Ve Güvenlik Planının Uygulanması İçin Düzenlemeler
 • Sağlık Ve Güvenlik Politikası, Hedefleri Ve Stratejileri
 • Roller Ve Sorumlulukların Belirlenmesi
 • Eğitim, Yeterlilik Ve Bilinç
  • İSG Eğitimleri
  • Göreve Özgü Eğitimler
  • Mesleki Eğitimler Ve Sertifikasyon
  • Tehlikelerin Tanımlanması, Risk Değerlendirilmesi Ve Kontrollerin Belirlenmesi
  • İşletme Kontrolü Kapsamında Çalışmaların Yönetilmesi
 • Taşeron Yönetimi
 • Bakım- Onarım- Kontrol Prosedürlerinin, Talimatlarının Ve Formlarının Hazırlanması
 • İş Ekipmanlarını Periyodik Bakım Ve Kontrolleri
 • Kimyasalların Yönetimi
 • Parlayıcı Ve Patlayıcı Ortamlar
 • Exproof Ekipmanların Seçimi
 • Girdi Kontrolü (Satın Alınan Mallar, Teçhizat Ve Hizmetler İle İlgili Kontrol Sistemlerinin Oluşturulması)
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar
 • Operasyonel Talimatların Hazırlanması
 • İş İzinlerinin Yönetilmesi
 • Kapalı Alanlarda Çalışma
 • Sıcak İşler
 • Yüksekte Çalışma
 • Elektrikli Çalışma
 • Kazı İzni
 • Yüksek Tehlike İçeren Diğer İşler
  • Kazalar, Olaylar Ve Uygunsuzlukların İncelenmesi
  • Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetlerin Planlanması
  • Acil Durum Ve Tahliye Yönetim Planlarının Hazırlanması Ve Dökümante Edilmesi
  • İşletme Denetimlerinin Yapılması ( İç / Dış)
  • Performans Değerlendirilmesinin Yapılması
  • Yasal Uygunluk Değerlendirilmelerinin Yapılması
  • Yönetimin Gözden Geçirmesi

 

 • Teorik Ve Pratik İçerik Bulunmaktadır.
 • Mümkünse Saha Uygulaması Öngörülebilir.

 

Hedef & Kazanım

 

 

İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine Sağlık ve Güvenlik Dokümanının mevzuat kaynağı, içeriği, hangi şartlarda nasıl ve kimler tarafından hazırlanacağı, alt işverenlik uygulaması, takibinin ve güncellemelerin nasıl yapılacağı ve ayrıntılı içeriği hususlarında bilgi ve beceri kazandırmayı sağlamaktır. 

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar

 

 

İSG Profesyonelleri

 

Süre

 

2 Gün- 12 saat

 

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

 

12-18 kişi

afis2