"Merkez Kariyer Uzmanlık Sistemi Saha Araştırması Raporu” ve “Merkez Kariyer Uzmanlığı Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu” Yayımlandı

04.01.2022

2021 yılında kurumumuzca faaliyetlerine başlanılan “Kamu Yönetiminde Kariyer Uzman ve Uzman Yardımcılarının Eğitim Yoluyla Verimliliğinin Artırılması Projesi-UVEP” kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 41. Maddesi kapsamında kurumların merkez teşkilatlarında görev yapmakta olan merkez kariyer uzman ve uzman yardımcılarının ihtiyaç ve problemlerini tespit etmek ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılarak kariyer uzmanlarının mesleki yetkinlik, sosyal beceri kapasitesi, motivasyon ve kurumsal aidiyetlerini güçlendirici faaliyetler ortaya koymak amaçlanmaktadır.

 

UVEP kapsamında ilk olarak Ocak-2021’de kariyer uzmanlık sisteminin ve personelin problem ve ihtiyaçlarına yönelik akademik literatürün tarandığı bir Ön Rapor ortaya koyuldu. 26 Nisan 2021 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi İnsan Kaynağı Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı paydaşlığında on sekiz kamu kurumundan uzman, uzman yardımcısı ve yöneticilerin katılımlarıyla Ön Raporda ortaya çıkan bilgilerin temel oluşturduğu bir Kariyer Uzmanlık Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya katılım sağlayan kurumların değerli katkıları neticesinde hem kariyer uzmanlık sistemine hem de eğitim ihtiyacına yönelik öneri ve görüşlerin sistemleştirildiği Kariyer Uzmanlık Çalıştayı Raporu ÇASGEM tarafından hazırlanarak kamu kurumlarının ilgili birimleri ile paylaşılmıştır.

 

Kariyer Uzmanlık Çalıştayı sonrasında projenin 2021 yılı hedeflerinin en önemli aşaması olan saha araştırması ve eğitim ihtiyaç analizi faaliyetlerine başlanmıştır. Bu amaçla cumhurbaşkanlığı teşkilatı, bakanlıklar merkez, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarına ulaşılmış ve hazırlanmış olan anket formları gönderilmiştir. Eğitim ihtiyaç analizi araştırması için ankete ek olarak üç kurumdan uzmanlarla mülakat yoluyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları “Merkez Kariyer Uzmanlık Sistemi Saha Araştırma Raporu” ve “Merkez Kariyer Uzmanlığı Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu” başlıkları ile raporlaştırılmıştır.

 

Ortaya koyulan her iki raporun sonuçları, UVEP kapsamında 2022 yılında yapılacak olan faaliyetler için temel oluşturacaktır. Buna göre proje kapsamında 2022 yılında şu faaliyetler planlanmaktadır:

 

  • Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu sonuçlarına dayanarak kariyer uzmanlar tarafından en çok talep edilen eğitim başlıklarına ilişkin kitleye uygun güncel eğitim modülleri hazırlanarak ÇASGEM’ e kazandırılması,
  • Hazırlanacak olan eğitim modüllerinden uygun olanların ÇASGEM Uzaktan Eğitim Sistemine uyarlanması,
  • Eğitim İhtiyacının Analizi çerçevesinde işbirliği yapılacak kamu kurumlarının kariyer uzmanlarına yönelik olarak bir eğitim programının yüz yüze uygulanması,
  • Proje Araştırma ve Eğitim İhtiyaç Analizi raporları ve sonrasında hazırlanacak ve gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleri sonunda kariyer uzmanların adaylık, yardımcılık, uzmanlık ve kariyer yollarının belirlenmesi ile bunların eğitim ile desteklenmesine yönelik olarak kurumlara asgari tavsiyelerin yer alacağı bir Kariyer Yönetim Rehberi hazırlanması. Bu rehber ile kurumların personel, eğitim ve insan kaynakları birimlerine ufuk açıcı bir metnin sunulması hedeflenmektedir.

DOSYALAR

Dosyaları görüntülemek için soldaki resme, indirmek için ise sağdaki indir butonuna tıklayabilirsiniz.

Merkez Kariyer Uzmanlık Sistemi Saha Araştırması Raporu
Merkez Kariyer Uzmanlığı Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu