Mesleki Rehabilitasyon Çalıştayı

15.09.2021


Türkiye’nin İşe Dönüş Programını Tasarlıyoruz…

ÇASGEM’in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, 14-15 Eylül 2021 tarihleri arasında “Mesleki Rehabilitasyon Çalıştayı” düzenlendi.

 

Türkiye’nin Mesleki Rehabilitasyon Modelinin ve İşe Dönüş Programının tasarlanması amacıyla gerçekleştirilen çalıştaya, Sosyal Güvenlik Kurumu, İSGÜM, MYK, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TİSK, Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Hacettepe Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,  Endüstriyel Toksikoloji Derneği (ETOK), İşyeri Hekimleri Derneği, İş Güvenliği Uzmanları Derneği (İSGDER), Türk Traktör’ den birçok temsilci katılım sağladı. 

 

ÇASGEM Başkan V. Kenan Yavuz’un açılış konuşması ile başlayan çalıştay, mesleki rehabilitasyon ülke raporları ve eğitim modülleri üzerine sunumlar ile devam etti. Daha sonrasında çalışma grupları ile Türkiye’nin iş kazası ve meslek hastalığı sonrası mesleki rehabilitasyon modeli ve mesleki rehabilitasyon eğitim modüllerinin temel unsurları masaya yatırıldı. Çalıştay sonunda, çalışma gruplarında ulaşılan sonuçların sunumu yapıldı.

 

Mesleki rehabilitasyon ve işe dönüş programı kapsamında kurumsal kapasite güçlendirmesini de amaçlayan proje ile mesleki rehabilitasyon ülke raporları ve eğitim modüllerinin hazırlanması, eğitim modüllerinin uyumlaştırılması ve uyumlaştırılmış eğitim modülleri üzerine eğitimler sağlanması gibi birçok faaliyet bulunmaktadır.