Milli Teknoloji Hamlesi Çerçevesinde Gençlerin Nitelikli İstihdamının Desteklenmesi Projesi(MİLTEK)

On Birinci Kalkınma Planı ve Bakanlığımızın 2019-23 yıllarına yönelik Strateji Planı amaçları doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), Milli Teknoloji Hamlesi Çerçevesinde Gençlerin Nitelikli İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ni (MİLTEK) 2021-23 yıllarında yürütecektir. 

MİLTEK projesi ile genç istihdamını desteklemek, fen ya da mühendislik fakültelerinden yeni mezun ya da bu fakültelerin son sınıf öğrencilerinin (30 yaşını geçmemiş) dijital dönüşüme ayak uydurmasına katkı sağlamak ve gençlerin işgücü piyasasının beklentilerini karşılayabilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Hedef kitleden seçilen gençlere yazılım alanında belirlenen eğitim başlıkları bir müfredat dâhilinde verilecek ve gençlerin belirlenen alanda uzmanlaşması sağlanacaktır. Ayrıca çalışma hayatına yönelik çeşitli sosyal başlıklarda da eğitim verilecektir. Proje; eğitim başlıklarının belirlenmesi, yönlendirme, seçim ve tanıtım faaliyetleri, eğitimlerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi ile değerlendirme, analiz ve raporlama temalarından oluşmaktadır.

Çalışma hayatına dâhil olacak genç bireylerin işgücü piyasasındaki teknolojik ve dijital dönüşüme adapte olabilmeleri için niteliklerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu proje ile bilişim çağının gerektirdiği niteliklerin geliştirilmesi dolayısıyla da sürdürülebilir istihdama katkı sunulması hedeflenmektedir.

DOSYALAR

Dosyaları görüntülemek için soldaki resme, indirmek için ise sağdaki indir butonuna tıklayabilirsiniz.

MİLTEK Broşürü