MİLTEK Projesi Kapsamında Front-End & Back-End Web Geliştirme Programı Başladı!

06.06.2022

Dijitalleşmenin sağladığı ekonomik faydayı artırmak amacıyla dijital ekonomi uygulamalarının, yerli ve milli yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi, milli yazılımların desteklenmesi için bu alanlarda çalışan insan kaynağının geliştirilmesi ve işgücünün dönüşümü ihtiyacı doğmuştur. ÇASGEM 2021-2023 yıllarında yürüttüğü Milli Teknoloji Hamlesi Çerçevesinde Gençlerin Nitelikli İstihdamının Desteklenmesi (MİLTEK) Projesi ile bu ihtiyacı karşılayacak genç istihdamını desteklemeyi, gençlerin dijital dönüşüme ayak uydurmasına katkı sağlamayı ve işgücü piyasasının beklentilerini karşılayabilmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

On Birinci Kalkınma Planı ve Bakanlığımızın 2019-2023 yılları Strateji Planı’na da katkı sunmayı amaçlayan projemizin Back-end & Front-end Web Geliştirme Eğitim Programı 30 Mayıs Pazartesi günü ÇASGEM eğitim uzmanlarının buz kırıcı tanıştırma faaliyeti ile başlamıştır. Programa katılım sağlayan gençlerimiz ile tanışan ÇASGEM Başkan V. Kenan Yavuz, katılımcılara milli değerlere bağlı bir şekilde ülkemize hizmet etmenin kıymetinden bahsedip gençlerin Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde önemli rol alacağını vurgulamıştır. 5 Temmuza kadar yoğun bir şekilde devam edecek olan eğitim programı ile gençlerin yazılım alanında sürdürebilir istihdamına katkı sunulması hedeflenmektedir.

FOTOĞRAFLAR

Fotoğrafların üzerine tıklayarak büyütebilir ve galeri içerisindeki diğer fotoğrafları görebilirsiniz.