MİLTEK Projesi Kapsamında Full Stack .Net Core Development Eğitim Programı Başarıyla Tamamlandı!

18.08.2023

        Dijitalleşmenin sağladığı ekonomik faydayı artırmak amacıyla dijital ekonomi uygulamalarının, yerli ve milli yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi, milli yazılımların desteklenmesi için bu alanlarda çalışan insan kaynağının geliştirilmesi ve işgücünün dönüşümü ihtiyacı doğmuştur. ÇASGEM 2021-2023 yıllarında yürüttüğü Milli Teknoloji Hamlesi Çerçevesinde Gençlerin Nitelikli İstihdamının Desteklenmesi (MİLTEK) Projesi ile bu ihtiyacı karşılayacak gençlerin istihdamını desteklemeyi, gençlerin dijital dönüşüme ayak uydurmasına katkı sağlamayı ve işgücü piyasasının beklentilerini karşılayabilmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

On Birinci Kalkınma Planı ve Bakanlığımızın 2019-2023 yılları Strateji Planı’na da katkı sunmayı amaçlayan projemizin Full Stack .Net Core Development Eğitim Programı 10 Temmuz Pazartesi günü ÇASGEM sınıflarında başlamıştı. 210 saat yoğun bir şekilde devam bu program, katılımcıların hem teorik hem de pratik olarak kendilerini geliştirmelerine katkı sunmuştur.

Kapanış töreninde ÇASGEM Başkan V. Kenan YAVUZ, katılımcılara milli değerlere bağlı bir şekilde ülkemize hizmet etmenin kıymetinden tekrar bahsetti ve eğiticimiz Murat Yücedağ gençlerin yazılım dünyasında önemli rol alacağını vurguladı.

Gençlerin yazılım alanında sürdürebilir istihdamına katkı sunmayı hedeflediğimiz projemizin 3. eğitim programına dâhil olan katılımcılarımız, eğiticimizin desteğiyle toplamda 10 proje ile programı başarıyla tamamladılar!

FOTOĞRAFLAR

Fotoğrafların üzerine tıklayarak büyütebilir ve galeri içerisindeki diğer fotoğrafları görebilirsiniz.