Misyon & Vizyon

Vizyonumuz nedir?

ÇASGEM olarak ülkemizin sahip olduğu büyük potansiyeli olumlu bir şekilde harekete geçirip, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, çalışanların ve işverenlerin ihtiyacına uygun kaliteli bir eğitim vererek, çalışma hayatında devlet adına eğitim, danışmanlık ve araştırma hizmetleri yürüten bir merkez olmayı amaçlıyoruz.

Görsel-Vizyonumuz nedir?
Görsel-Misyonumuz nedir?

Misyonumuz nedir?

ÇASGEM, Türkiye'de güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı, işyerlerinde meydana gelebilecek olası kazaları ve yaralanmaları önlemeyi, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmeyi, çalışanlara ve işverenlere sosyal güvenlik hakkında iş hukuku açısından hak ve yükümlülüklerini öğreterek, iş barışını sağlamayı, böylece ulusal ekonomiye ve kalkınmaya destek vermeyi amaçlayan bir kurum. Bu nedenle çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunan ÇASGEM; bakanlık, bağlı kuruluşlarla ilgili kuruluşların personeli, özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi, işveren veya yönetici personele eğitimler düzenliyor.

Çalışma hayatı, sosyal güvenlik, işçi-işveren ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, toplam kalite yönetimi, iş teftişi, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, ergonomi, çevre, ilk yardım gibi başlıkların yanı sıra iş istatistikleri ile işyeri hekimliği, işyeri hemşiresi, sağlık memurluğu, iş güvenliği ile görevli mühendis ve teknik elemanlara sertifika programları düzenliyor.