Müzakere Ve İkna Teknikleri

Eğitimin Faaliyetinin Adı

 

Müzakere ve İkna Teknikleri Eğitimi

 

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 • Konu başlıkları

 

 • İknanın Psikolojisi
 • Kişiler Arası İletişimde İkna Teknikleri
 • İş Hayatında İkna Teknikleri
 • Yeni Bir Fikri Nasıl Kabul Ettiririz?
 • İknada Beden Dili Kullanımı
 • Göz Erişim İpuçları
 • İknada Nefes Kullanımı (Ayna Nöronları Faaliyete Geçirmek)
 • Düşünce Yönlendirme
 • İyi Bir Müzakerenin Temel İlkeleri
 • Müzakerelerde İkna Teknikleri
 • Müzakere Öncesi Hazırlık
 • Çatışmayı Uzlaşmaya Çevirmek

 

Hedef & Kazanım

 

 

Yaşamın her alanında müzakere kaçınılmazdır. Duygusal zekâyla doğrudan bağlantılı olan ikna ve müzakere becerileri birebir tüm yaşam kalitemizi etkilemektedir. Özellikle iş yaşamında, ikna edebildiğimiz kadarını alırız. Program hayatın içinden istedikleriniz zorlanmadan ve zorlamadan elde edebilmenizi sağlayacak becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar

 

 

 

İlk, orta ve üst kademeden kamu ve özel işletme yöneticileri ve ilgi duyan bütün katılımcılar.

 

Süre

 

1 gün / 6 saat

 

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

 

10-25 kişilik grup

afis2