Papyon Analizi Eğitimi

Eğitimin Faaliyetinin Adı

 

Papyon Analizi Uygulamalı Eğitimi

 

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 • Konu Başlıkları
 • Temel Kavramlar
 • Yöntemin Kullanım Alanları, Avantaj Ve Dezavantajları
 • Hata Ağacı Analizi Yöntemi, Avantajları Ve Dezavantajları, Kullanım Alanları
 • Örnek Olarak Sunulan Kazaların Hata Ağacı İle Kök Nedenlerinin Tespiti
 • Olay Ağacı Analizi Yöntemi, Avantajları Ve Dezavantajları, Kullanım Alanları
 • Tepe Olayların Tespiti
 • Tepe Olayların Nedenlerinin Ve Sonuçlarının Belirlenmesi
 • Fonksiyonlar Veya Sistemlerin Tanımlanması
 • Güvenlik Bariyerlerinin Tanımlanması
 • Mantıksal Papyon Modelinin Oluşturulması
 • Kaza, Hata Yapma, Arıza Vb. Verilerinin Belirlenmesi
 • Sayısal Değerler Atanması
 • Sonuç Değerlerinin Belirlenmesi Ve Değerlendirilmesi
 • Örnek Olarak Hazırlanan Papyon Analizinin Değerlendirilmesi

 

İçerik:

 • 12 saat teorik+ 6 saat uygulama

 

Saha Ziyareti:

 • 6 saatlik uygulama saha ziyareti de içermektedir.

 

Ön test-Son test:

 • Uygulanmamaktadır.

 

 

 

Hedef & Kazanım

 

İş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltmak asıl amacı ile iş sağlığı ve profesyonellerinin niteliklerini arttırmak hedeflenmiştir. Bu sebeple katılımcılara işletmelerin kaza olayını hata ağacı ve olay ağacı diyagramları ile modellemeye dayanan birleşik yöntem olan papyon (bow-tie) analiz yöntemi ile risk değerlendirme yapmaları için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak hedeflenmiştir. 

 

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar

Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olması

Temel düzeyde iş sağlığı ve güvenliği bilgisine sahip olması

Mevzuat okuma becerisi olması

 

Süre

3 Gün - 18 saat  (12 saat teorik + 6 saat pratik)

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

 

10 kişi-20 kişi

afis2