Patlamadan Korunma Eğitimi (Ateks Yönetmelikleri)

Eğitimin Faaliyetinin Adı

Patlamadan Korunma Eğitimi

Faaliyetinin Kapsamı

  • Konu Başlıkları
  • İçerik
  • Uygulamalı-Teorik
  • Saha Ziyareti

 

 

 


• Ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar
• 94/9/EC ve 99/92/EC Yönergeleri - ATEX Direktifleri
• Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
• Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik
• TS EN 60079-10-1:2021-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması-Patlayıcı Gaz Atmosferler
• TS EN 60079-10-2:2015-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması-Yanıcı Toz Atmosfer
• TS EN 60079-10-1 ve TS EN 60079-10-2 (2015) ile (2021) standartları arasındaki farklar
• Genel Yangın Bilgileri ve İlgili Tanımlar
• Patlama Risklerinin Değerlendirilmesi
• Muhtemel Tutuşturma Kaynakları
• En 60079-10-1 Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması Patlayıcı Gaz Atmosferler Standardı Uygulamaları
• En 60079-10-2 Tozlar Standardı Uygulamaları
• EN 60079-10-2 ye göre; Tozların Patlayıcı Ortam Hesabının Belirlenmesi
• Patlamaya Karşı Koruyucu Tedbirlerin Belirlenmesi
• Exproof Cihazların Gruplandırılması
• Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması
• Geçmiş Kazalardan Öğrenme
• İyi Uygulama Örnekleri
• Hatalı Uygulamalar

 

Hedef & Kazanım

(Eğitime Tabi Olan Kişinin Kazanacağı Bilgi ve Beceriler)


• Atex patlamalarının dinamiğini ve tehlikeleri anlatabilecek
• Tutuşma kaynaklarını sıralayabilecek
• Patlayıcı ortamları sınıflandırabilecek
Bilgiyi pratik bir şekilde uygulamaya dönüştürebilecek

Eğitime Tabi olan Kişilerde Aranan Şartlar

İş güvenliği uzmanı, mühendis, kimya alanında lisans düzeyinde eğitim almış kişiler, risk değerlendirmesi ve kimyasallarla güvenli çalışma konusunda bilgi sahibi kişiler

 

Süre (Gün-Saat)

3 gün 18 saat

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

 

10-20

Notlar

 

 

afis2