Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Cihazların Montajı, Tamiri Ve Bakımı Eğitimi

Eğitimin/Seminer Faaliyetinin Adı

 

Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Cihazların Montajı, Tamiri ve Bakımı Eğitimi

 

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 

 

 

 • Konu başlıkları

 

 • ATEX Direktiflerine Ve Ulusal Mevzuatlara Genel Bakış
 • Tehlikeli Alanlar Ve Tutuşturma Kaynaklarına Genel Bakış
 • Patlamadan Korunma Prensipleri
 • Tehlikeli Bölgelerin Belirlenmesine Genel Bakış
 • Tehlikeli Bölgelerde Ekipman Seçimi Ve Kullanımı
 • Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Ekipman Montajı, Muayenesi, Tamir, Periyodik Bakım Ve Revizyonlarına İlişkin Genel Bakış  
  • TS EN 60079 - 14 Elektrikli Cihazlar - Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan - Bölüm 14: Elektriksel Tesislerin Tasarımı, Seçimi Ve Monte Edilmesi
  • TS EN 60079 - 14/AC Elektrikli Cihazlar - Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan - Bölüm

14: Elektriksel Tesislerin Tasarımı, Seçimi Ve Monte Edilmesi

 • TS EN 60079 - 17 Patlayıcı Ortamlar - Bölüm 17: Elektrik Tesisatlarının Muayenesi Ve Bakımı
 • TS EN ISO 80079 - 36 Patlayıcı Ortamlar - Bölüm 36: Patlayıcı Ortamlar İçin Elektrikli Olmayan Ekipman – Temel Metot Ve Özellikler 
 • İş İzinleri Ve Çalışma Talimatları
 • Kayıt Altına Alınması
 • Güvenlik Yönetim Sistemine Uyumlaştırılması

 

 

Hedef & Kazanım

 

 

Patlayıcı ortamlarda kullanılacak cihazların montajı, tamiri ve bakımı ile ilgili mevzuatın ve standartların doğru uygulanmasına katkı sağlanması amacıyla, işletmelerin ve bu konuda kendini yetiştirmek isteyenlerin konuya intibak ederek sonuç almalarının sağlanması amaçlanmıştır.

 

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar

 

 

İSG Profesyonelleri, Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Cihazların montajı, muayenesi, incelenmesi, bakımı ile uğraşan ve bu alanlardaki bilgilerini yenilemek veya genişletmek isteyen kişiler.

 

Süre

 

2 gün/ 12 saat

 

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

 

10 - 15 kişilik gruplar