Profesyonellere Yönelik Saha Uygulamaları Eğitimi

Eğitimin Faaliyetinin Adı

 

 

İSG Profesyonelliğine Yönelik Saha Uygulamalı İSG Eğitimi

 

 

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 

 • Konu Başlıkları

 

 • İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar Ve Temel Prensipler
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Organizasyonu Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
 • Saha Denetimleri Ve Kontrol Listesi İle Eksik Belirleme
 • Saha Denetimin Resimleme Metodu İle Yapılması Ve Raporlanması (Örnek Raporlar İncelenecektir)
 • Saha Denetiminin Dokümantasyonu
 • Saha Denetimi Yapılırken İşletmelerde Kullanılan Makine Ve Ekipmanlarda Dikkat Edilecek Yasal Mevzuatlar Maddelerinin İncelenmesi
 • İşyerine Özgü Dokümantasyon, Raporlama Ve Takip Sitemi Oluşturma
  • Yıllık Çalışma Planı Hazırlama
  • Yıllık Periyodik Takip Sistemini Oluşturma
  • Yıllık Değerlendirme Planı Hazırlama
  • Patlamadan Korunma Dokümanı İçeriğinde Olması Gerekenler
  • İş Güvenliği Eğitim İhtiyaç Analizi Yapma, Yıllık Eğitim Planı Hazırlama Ve Takip Sisteminin Oluşturulması
  • Çalışma İzin Sistemi Uygulanması Ve Talimatlar
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu’nun (İSGK) Yasal Mevzuat Kapsamında Kurulması
  • Onaylı   Defter  Doldurma Uygulaması 
  • İSGK’ nun Atama Ve Duyuru Yazılarının Hazırlanması
  • İSGK Toplantısının Yapılması Ve Toplantıda Görüşülecek Konuların İrdelenmesi
  • İSGK Toplantı Raporu Formunun Oluşturulması Ve Yazılmasının İrdelenmesi
  • İSGK Toplantı Raporunun Uygulamalarını Takip Etme Metotları
 • Acil Durum Planlarının Oluşturulması Ve Örnek Çalışma
  • İşletmede Yapılacak Tatbikatların Planlanması
  •  Yangın Ve Yangından Korunma Yöntemleri
  • İlkyardım
  • İşletmede Yapılacak Tatbikatlarda Dikkat Edilecek Hususlar
  • İşletmede Yapılacak Tatbikatların Tutanaklarının Hazırlanması
 • Risk Değerlendirmesi
  • İşletmede Risk Değerlendirme Prosedürünün Hazırlanması
  • İşletmede Risk Değerlendirmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
  • Saha Bildirim Formlarının Ve Ramak Kala Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takip Sisteminin Kurulması
  • Kimyasal Maddelerle Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Kuralları (Opsiyonlu)
 • Güvenlik Bilgi Formunun Kullanımı
 • Kimyasal Döküntülerle Mücadele Tatbikatının Yapılması Ve Raporlanması
 • Kişisel Koruyucu Donanımların Seçilmesi Ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması
 • İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki Ve Cezai Sorumluluklar. Örnek Davalar Ve Yargıtay Kararları
 • İletişim Teknikleri
  • Çalışan Eğitimlerinde Kullanılabilecek Yöntemler Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  • İSG Profesyonelleri – Çalışan İletişimi
  • İSG Profesyonelleri -  Çalışan Temsilcisi İletişimi
  • İSG Profesyonelleri – İşveren İletişimi 
 • Kaza Prosedürleri Ve Kaza Sonrası Yapılacaklar
 • Meslek Hastalıkları Prosedürleri Ve Meslek Hastalığı Tespiti Sonrası Yapılacaklar

 

 

 

- Teorik ve pratik içerik bulunmaktadır.

      - Saha uygulaması bulunmaktadır (Olası 4 Kaza senaryosu üretilerek (Patlama/yangın, Mekanik Sıkışma, Yüksekten Düşme ve Elektrik kaynaklı iş kazaları) bildirim/kayıt altına alma işlemleri. Temsili olarak seçilen işyerinin Acil Eylem Planı, Risk Değerlendirme ve Patlamadan Korunma Dokümanının olası iş kazası senaryoları üzerinden gözden geçirilmesi ve mühendislik önlemleri ile söz konusu dokümanların revize edilmesi)

- Öntest ve sontest uygulanacaktır.

 

 

Hedef & Kazanım

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine işyerinde iş sağlığı ve güvenliği sisteminin nasıl kurulacağının, gerekli çalışmalarının nasıl uygulanacağının, işyerine özgü takip sistemlerinin, raporlamaların ve dosyalamaların nasıl yapılacağının bilgi ve becerisini kazandırmayı sağlamaktır.  

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar

İSG Profesyonelleri

Süre

4 Veya 5 Gün- 32 Veya 40 Saat

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

 

12-16 kişi

afis2