Proje Döngüsü Ve Yönetimi Eğitimi

02.06.2020

Proje Döngüsü ve Yönetimi Eğitimi

 

3 Gün 18 Saat 02-03-04 HAZİRAN 2020

 

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

  • Konu Başlıkları
  • İçerik (Uygulamalı-Teorik)
  • Saha Ziyareti
  • Öntest-Sontest

 

 

 

 

 

Konu başlıkları

  • Proje tanımı ve diğer AB yardımları ile ilgili olarak projenin rolü,
  • Proje döngüsü, temel belgeler ve paydaş sorumluluklar,
  • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı prensipleri ve temel analitik araçların proje döngüsü süresince nasıl kullanılabileceği,
  • Uygun performans göstergelerinin belirlenmesinin önemi ve doğrulama kaynakları

- Teorik ve pratik içerik bulunmaktadır.

- Saha ziyareti öngörülmemektedir.

- Öntest ve sontest uygulanacak, ayrıca eğiticilerin lüzumlu görmesi halinde uygulamalı eğitimler sırasında edinilen kanaatler de dikkate alınabilecektir.

 

 

Hedef & Kazanım

(Eğitime Tabi Olan Kişinin Kazanacağı Bilgi ve Beceriler, Alınması Hedeflenen Sertifikalar vs.)

 

Ülkemiz ile AB arasında sürdürülmekte olan mali işbirliği ilişkileri çerçevesinde, Proje Döngüsü Yönetiminin (Project Cycle Management-PCM) öğrenilmesi, proje/hibe sürecinin çeşitli aşamalarında görev alacak olan kişi ve kuruşlara bu sürecin tanıtılması büyük önem taşımaktadır.

Bu eğitimin başlıca hedefi bir projenin hangi teknik ile hazırlanacağının ve proje yazma sürecinde karşılaşılan sorunların asgariye indirilmesidir.

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar(Diploma, yaş, cinsiyet, fiziksel özellik, görev-pozisyon, taahhüt vb.)

 

 

16 kişilik Gruplar halinde proje hazırlama mantığını öğrenmek isteyen tüm kişi ve gruplara yönelik

 

Süre (Gün-Saat)

 

3 Gün- 18 Saat (6 saat teaorik-12 saat uygulama)

 

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

8-16

Eğitim Faaliyetinin Yapılacağı Fiziksel Mekân ve Eğitim Materyalleri(Masa düzeni, uygulama alanı, projeksiyon, bilgisayar, açık hava, eğitim araçları, kırtasiye, tahta vs.)

 

Grup halinde oturma düzeni

Bilgisayar

Projeksiyon

Başarı sertifikaları (Sınavda başarılı olanlara verilir)

Katılımcı belgeleri (Sınavda gerekli başarı kriterlerini sağlayamayan ve derslerin %80’ine katılanlara verilir)

 

Notlar

(Bir başka program veya eğitim modülü ile ilişkisi, muhatap kurumlarla veya katılımcılarla ilgili hususlar, eğitim sonrası becerilerin uygulanması için gerekecek malzeme, donanım, yazılım veya yasal düzenleme gibi herhangi bir başka katkıya ihtiyaç duyuluyor mu?)

 

Gerekli malzemeler:

Bilgisayar

Projeksiyon

Büyük tahta

Büyük Kağıtlar (Her grup içinen az 5 adet)

Boardmarker