Proses Güvenlığıne İlışkın Özel Konu Başlıkları

Eğitimin Faaliyetinin Adı

 

Proses Güvenliği Eğitimi

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 

 • Konu Başlıkları:
 • Tehlikeli Kimyasalların Sınıflandırılması, Bu Kimyasalların Miktarları Ve Karşılıklı Etkileşimleri
 • Tehlikeli Kimyasalları Tanıma (Tozlar, Katılar, Sıvılar Ve Gazlar)
 • Güvenlik Bilgi Formları Ve İçerikleri
 • Kimyasal Maddelerin CLP Ve ADR Mevzuatlarına Göre Sınıflandırma,
 • Kimyasal Maddelerin Karşılıklı Etkileşimleri,
 • Kimyasal Maddelerin Miktarlarına Göre İnsan, Çevre Ve İşyeri Açısından Değerlendirilmesi,
 • Uygulamalı (Tozlar, Katılar, Sıvılar Ve Gazlar) Vb. Maddelerin Sınıflandırılması,
 • Örnek Olarak Verilen Tehlikeli Kimyasalların İnsan, Çevre Ve İşyeri Açısından Değerlendirilmesi, Mevzuata Göre Raporlanması,
 • Kimyasal Maruziyetin İnsan Ve/Veya Çevre Açısından Değerlendirilmesi
 • Patlayıcı Ortamlar Ve Bu Ortamların Kalıcılığı, Patlayıcı Ortam Sınıflandırması Ve Bu Alanlarda Kullanılacak Ekipmanların Uygunluğu
 • Proses İçerisindeki Tehlikeli Ekipmanların Belirlenmesi Ve Gruplandırılması/ Karşılıklı Etkileşimleri

 

 • Proses Enstrümanlarının Ve Acil Durum Kapatma Sistemlerinin Güvenilirlik Değerlendirmesi Ve Sertifikasyonu
 • SIL Ve Fonksiyonel Güvenliğine Giriş
 • Fonksiyonel Güvenlik Ve Güvenlik Enstrümanlı Sistemleri
 • Yürürlükteki Standartları (IEC 61508 Ve IEC 61511)
 • SIL Nedir?
 • Fonksiyonel Güvenlik Ne Anlama Geliyor?
 • Seçim Kriterleri Nelerdir?
 • Güvenlik Yaşam Döngüsü Kavramı
 • Tehlike Ve Risk Analizi
 • Güvenlik Fonksiyonları
 • Hata Türü Güvenli Arıza Kesir
 • Sahte Test Sinyali Talebi, PFD Avg, PFH, Kavramları
 • Fazlalık & Oylama SIL Nedir? Nasıl SIL Belirliyorsunuz?  Mimari Kısıtlamaları
 • SIL Doğrulaması
 • Fonksiyonel Güvenlik Değerlendirmesi
 • Sertifikasyon Nedir?
 • Güvenlik Yaşam Döngüsü Yönetimi
 • Emniyet Bütünlük Seviyesi
 • SIL Değerlendirme Ve Doğrulama
 • Teşhis Ve Doğrulama Testi
 • Güvenilirlik Merkezli Bakım
 • Genel Güvenilirlik Tanımları, Güvenilirlik Nedir?
 • Güvenilirlik Merkezli Bakım,
 • Politikanın Oluşturulması,
 • Güvenilirlik Merkezli Bakım Modellerinin Yönetim Sistemine Entegrasyonu,
 • Blok Diyagramları Metodolojisi,
 • ISO 14224 Ve IEC 60300-3-9, IEC 60300-3-10, IEC 60300-3-11 IEC 60300-3-12, IEC 60300-3-14 Gibi Standartların Kapsam Ve İçeriklerinin İncelenmesi,
 • Proses Güvenliği İçin RCM Modülünün Kurulması,
 • RCM Hesaplama Metot Ve Teknikleri
 • OREDA Ve ISO 14224 Standardındaki Sistemleri Tesislere Göre Uyarlama,
 • Bakım Planlarına Entegrasyon

 

 • Risk Temelli Kontrol
 • Risk Bazlı Denetim İlkelerine Genel Bakış
 • Risk Belirlenmesi Ve Kontrolü Planlama
 • Hasar Mekanizmaları Ve Başarısızlık Olasılığını Değerlendirmek
 • Başarısızlık Değerlendirilmesi Sonuçları
 • Çeşitli Risk Analizleri Ve Değerlendirilmesi
 • Risk Yönetimi İçin, Riskin Belirlenmesi, Anlama Ve Yönetme
 • Risk Bazlı Denetimi Planlama
 • Basınçlı Kaplar, Boru, Basınç Tahliye Cihazlarının, Yerüstü Depolama Tankları Ve Isı Değiştirici Demetleri İçin Risk Belirleme Ve Denetim Planlamasının Tartışılması

 

 • Büyük Kaza Senaryolarının Kök Neden Ve Sonuç Analizi

 

 • Geçmişte Yaşanan Kazalar Ve Bu Kazaların Nicel Tekrarlanma Olasılıkları
 • Geçmişte Yaşanmış Kazaların İncelenmesi
 • Koruma Katmanları Analizi (LOPA)
 • Koruma Katmanlarını Hata Ve Olay Ağacı İle Birleştirerek Papyon Diyagramı Oluşturulması,
 • Bir Neden- Bir Sonuç İle Bir Senaryo Oluşturulması
 • Papyon Diyagramı İle Olasılık Hesapları Yapılması,
 • Katılımcıların Örnek Senaryolar Üzerinden Uygulama Yapması

 

 • İnsan Hataları Ve Güvenilirlik Analizi
 • Güvenilirlik Analizlerine Genel Bakış,
 • Katılımcılara Örnek Senaryolar Üzerinden Analiz Tekniklerinin Uygulatılması,

 

 

Hedef & Kazanım

 

Bu modülün sonunda katılımcılar

 • Proses güvenliği hakkında temel düzey bilgi sahibi olabilecek
 • Proses içerisindeki tehlikeli ekipman belirleyebilecek ve gruplandırabilecek
 • Güvenlik raporlarının teknik bölümünü hazırlayabilecek
 • Güvenilirlik değerlendirmesi yapabilecek
 • Kök neden ve sonuç analizi yapabilecek
 • Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma olasılıklarını hesaplayabilecek
 • Güvenlik raporlarının teknik kısmını hazırlayabilecek

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar

 

En çok 20 en az 10 kişilik gruplar halinde iş güvenliği uzmanı, mühendis, kimya alanında lisans düzeyinde eğitim almış kişiler, risk değerlendirmesi ve kimyasallarla güvenli çalışma konusunda bilgi sahibi kişiler

Süre

 

3 Gün/ 18 Saat

Teorik 12 Saat, pratik uygulama 6 Saat

 

Faaliyet Dili

Türkçe/ İngilizce

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

 

10 - 20 Kişi

afis2