Psikolojik Yıldırma (Mobbing)

Programın  Amacı:

İş hayatında sıkça karşılaşılan Mobbin konusu ile ilgili katılımcıları bilinçlendirmek, hangi durumların Mobbing olduğu hangilerinin olmadığının belirleyicilerin tanımlanması hedeflenmektedir. Ayrıca katılımcılara mobbingle karşılaşmaları durumunda bu durumla nasıl başaçıkabilecekleri anlatılacaktır. Eğitimin içeriğinde ayrıca yasal olarak neler yapılması gerektiği, sonuçlarının neler olabileceği konularına da yer verilecektir.

 

Programın İçeriği

1. Mobbing (Psikolojik Şiddet)

i. Mobbing Kavramı ve Tanımı

ii. Mobbing Kavramının Tarihsel Gelişimi

iii. Mobbing Kavramının Özellikleri

iv. Mobbing’in Türleri ve Dereceleri

2. Mobbingin Nedenleri

3. Mobbingin Sonuçları

4. Mobbing Mağdurunun Mücadele Yöntemleri

5. Mobbingle Mücadele Etmenin Hukuki Boyutu

 

Katılımcı Sayısı: 10-25 kişilik grup

Katılımcı Profili: Her kademeden çalışan katılabilir.