Tehlike Ve İşletilebilirlik Eğitimi

19.03.2020

Tehlike ve İşletilebilirlik Çalışması (Hazard and Operability Studies   - HAZOP) Uygulamalı Eğitimi

 

3 Gün 18 Saat 19 MART 2020

 

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 

 

 • Tehlike ile Risk kavramları tanımı ve örnek çalışma
 • Büyük Endüstriyel Kazalardan Örnekler
 • Geçmiş kaza verilerinin değerlendirilmesi (veri tabanlarının incelenmesi)
 • HAZOP varsayımları, kılavuz-Anahtar kelime belirleme
 • HAZOP yöntemi ve uygulama alanları
 • Yöntemin avantajları ve dezavantajları
 • PFD proses akım şeması, kütle balans denkliği ve P&ID okuma
 • Düğüm belirleme(Node) ve Algoritma
 • Prosese ilişkin sapmalar, sapma neden ve sonuçlarının belirlenmesi?
 • Seçilen bir tesis için örnek HAZOP Çalışması
 • HAZOP un kantitatif kullanılabilirliği
 • Koruma Katmanlarının Belirlenmesi
 • LOPA Koruma Katmanı Analizi
 • Güvenlik Enstrümanlı Sistemler(SIS)(IEC 61508 ve IEC 61511 standartları)

 

 

Hedef & Kazanım

 

İşletmelerin kimyasal proseslerinde, proses tehlikelerin belirlenmesinden kontrol tedbirlerinin alınmasına kadar yapılan sistematik çalışmaların uygulanma bilgi ve becerisi kazandırmak amaçlanmıştır.

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar

 

İSG Profesyonelleri

 

Süre (Gün-Saat)

 

3 Gün - 18 saat  (12 saat teorik + 6 saat pratik)

 

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

12-16 kişilik grup