Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MDR) Uygulamalı Sektör Eğitimi

26.10.2023

Tıbbi Cihaz Sektöründe Eğitim ve Danışmanlık Projesi kapsamında ‘Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Uygulamalı Sektör Eğitimi’ 24-25 Ekim 2023 tarihinde Çasgem Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Klinik araştırmalar konusunda sektör çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen eğitim alanında uzman eğiticiler tarafından verilmiş olup, katılımcıların sektörde karşılaşılan sorunlarına çözüm önerileri sunulmuştur. 
YEP 2021-2023 “Türkiye’deki tıbbi cihaz sektörünün istihdam ve üretim payının artırılmasına katkı sağlamak amacıyla ihracat ve iç pazar odaklı inovatif bir iş ortamı oluşturulacaktır” eylemi alt projesi olan Tıbbi Cihaz Sektöründe Eğitim ve Danışmanlık Projesi 01.01.2022-31.12.2023 tarihleri arasında yürütülmektedir.
Projenin amacı tıbbi cihaz sektöründeki başta istihdam olmak üzere, iş ortamı, eğitim, Ar-Ge, dış ticaret ve iç pazar gibi alanlarda, geliştirilmesi gereken hususların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.

FOTOĞRAFLAR

Fotoğrafların üzerine tıklayarak büyütebilir ve galeri içerisindeki diğer fotoğrafları görebilirsiniz.