TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK KÜLTÜRÜ SEMİNERİ’Nİ GERÇEKLEŞTİRDİK

13.12.2021

ÇASGEM’in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 13.12.2021 tarihinde Sheraton Ankara Hotel & Convention Center’de Türkiye’nin Güvenlik Kültürü Semineri’ni gerçekleştirdik. Projenin güvenlik kültürünün geliştirilmesi bileşeninde yapılan faaliyetleri paylaşmak, proje faydalanıcılarının ve kamuoyunun güvenlik kültürü ile ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla gerçekleştirilen seminere 200 kişi yüz yüze, 200 kişi çevrim içi yöntemle katılım sağlamıştır.

Seminere AB Türkiye Delegasyonu, ILO, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Üniversiteler, Belediyeler, İŞKUR, SGK, ÇSGB ilgili birimleri, TKİ, TTK gibi kurum ve kuruluşlar; Türk-İş, TİSK, Türk Metal Sendikası, ÇEİS, HAK-İŞ, İNTES, ETOK, MESKA gibi pek çok sendika ile iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren kuruluşlardan katılım sağlandı.

Seminer, ÇASGEM Başkan V. Sayın Kenan Yavuz semineri gerçekleştirmedeki amacı belirten açılış konuşmaları ile başladı. Ardından projenin sözleşme makamı olan AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Sayın Süreyya Erkan proje faaliyetlimizi yakından takip ettiğini ve kazanımların yaygınlaştırılması açısından bu semineri önemsediğini dile getirdiler. Daha sonra AB Türkiye Delegasyon Müsteşarı Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Sayın Angel Guiterez Hidalgo proje bileşenlerinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyumu ve AB müktesebat sürecine katkısına dair konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Son olarak Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı Bakan yardımcısı Prof Dr.Sayın Lutfihak Alpkan katılımcılara hitap etti. Konuşmasında ÇASGEM’in yenilikçi eğitim ve araştırma yaklaşımlarının önemine vurgu yaparak, bu yaklaşımların çalışma ortamlarında kaza ve yaralanmaları azaltmaya yarayacak kültüre katkı sağladığını bununla birlikte sonuçlarının uzun vadede etkili olacağını belirtti. ÇASGEM’in yürütmekte olduğu mesleki rehabilitasyon ile ilgili eğitim ve araştırma çalışmasının sürdürülebilir istihdama hizmet ettiğini, eğitimlerimize dahil ettiğimiz sanal gerçeklik teknolojisinin güvenli davranışların geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belitti. Aynı zamanda ÇASGEM’in “Güvenlik Koçluğu” programı ile önemli bir ilke imza attığının altını çizdi. Projenin temalarından biri olan Güvenlik Kültürü Programının her yaşa hitap eden kapsamlı yapısına değinen Sayın Alpkan bu bakış açısının ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatının uygulanmasını da olumlu yönde etkileyeceğini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından verilen kahve arasından sonraki oturumda “Türkiye’nin Güvenlik Kültürü Programı” olarak ifade edilen projede bu konuda yapılan çalışmaları aktarmak üzere proje yönetim biriminden güvenlik kültürü bileşen koordinatörü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı Esra Karaman konuşmalarını gerçekleştirdiler. Projenin güvenlik kültürü eğitim modüllerini bu alanda dünya çapında akademik literatürde önemli bir yere sahip Prof. Dr. Frank W. Guldemund liderliğinde oluşturulduğunu ve içeriklerin alanına uzman kişiler tarafından zenginleştirilip çeşitlendirildiğini ifade etti. Hazırlanan 0-6, 6-15,15-18 (Meslek Lisesi ve Lise), 18 +(Üniversite öğrencileri ve İSG Profesyonelleri) hedef gruplarına yönelik toplam 6 eğitim modülü oluşturulduğunu, yine her yaş grubuna özel yayınların oluşturulduğunu belirtti. Daha sonra çalışmalarda benimsenen yaklaşımın “insan odaklı güvenlik kültürü” olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Güvenlik Kültüründe görülmeyeni görmeye hazır mısınız? sloganı ile yola çıkılan seminerde insan davranışlarının temelini anlamak, insan- kültür etkileşimini ele almak üzere yazar, araştırmacı, sinirbilimci Prof Dr. Sayın Sinan Canan konuşmaları ile seminere katkıda bulunmuştur. Sayın Canan konuşmasında insanın fiziksel olarak korumasız yapısı ile dünyada yaşamaya çalışan akıllı bir canlı olduğunu, insanda güven ve tehlike uyandıran faktörlerin her zaman bilinçli bir şekilde algılanmadığı, çalışma ortamlarının insanın fiziksel, ruhsal ve mental yapısına uyumlu olması halinde yaşanan kaza ve yaralanmaların azalabileceğini, insanın her zaman değişim, dönüşüm ve gelişim ve aynı zamanda sosyal bir canlı olması sebebi ile kültürün artırılmasında etkileşimin önemli olduğunu belirtti. İnsanın daha insani, daha medeni ve yüksek refah seviyesinde yaşamasına katkı sunan yaklaşımları önemsediğini ve kültür değişiminin insanın miras bırakabileceği en değerli şey olduğunu; güvelikl kültürü ile ilgili değişimine katkıda bulunmuş olmaktan memnun olduklarını dile getirdi.

Diğer oturumda güvenlik kültürü konusunu temelden ele alan bakış açısı sunmak üzere “Güvenli Bağlanma” konusunda anne ve çocuk gelişimi alanında kitapları olan sosyolog Hatice Kübra Tongar konuşmalarını gerçekleştirdi. Konuşmasında yetişkinlik döneminde kurulan iş, arkadaşlık evlilik ilişkilerinin temelinin hayatın ilk yıllarında kurulan anne veya bakım veren kişi ile kurulan bağın güvenli olması ile ilişkili olduğunu ifade etti.

Seminerde projenin 0-6 ve 6-15 yaş aralığında Güvenlik kültürü eğitim modülü içeriklerini hazırlayan yazar ve illüstratör Sayın Gülşen Arslan Akça “Çocukça Konuşmak” isimli sunumlarını yapmışlardır. Sayın Akça eğitim modülünde ve ilgili kitaplarında kullandığı “Tehlikeleri Gören Göz Dedektif Piti” ve ekibini katılımcılara tanıttı. Çocuk oyunlarının güveni anlatmak için önemli bir araç olduğunu ifade eden illüstratör, hayal gücü ve gerçek hayat hikayelerinden kesitlere yer verdi.

Seminerin diğer söyleşisi daha çok çalışma hayatına hazırlanan ve istihdama dahil olan kişilere hitap eden konuşmacı Endüstriyel Psikolog Sayın Ahmet Kesim oldu. “Çalışma Psikolojisinde Güvenlik Kültürünü Destekleyecek Bir Yöntem:3-A” başlığında konuşma yapan değerli psikolog alıcı verici iletişim, beden dili ve anlatımların kodlama ve açığa vurma tekniklerinden bahsetmiştir.

ÇASGEM birçok faaliyetlerinde olduğu gibi Türkiye’nin Güvenlik Kültürü Semineri ile aracılığı ile devlet, işçi, işveren ve diğer sosyal paydaşlarla işbirliğini geliştirmekle birlikte çalışmalarının görünürlüğünü arttırmıştır.

Sonuç olarak; seminerde ele alınan ve proje çıktılarının paylaşıldığı “Güvenlik Kültürünün Geliştirilmesi” konusu iş gücünün korunmasını proaktif bir bakış açısı ile ele aldığı için kıymetlidir. Seminere ilgi gösteren, yüz yüze ve çevrim içi katılım sağlayan tüm sosyal tarafların güvenlik kültürüne katkılarını önemsiyor, çalışmanın faydalı olmasını diliyoruz.

 

FOTOĞRAFLAR

Fotoğrafların üzerine tıklayarak büyütebilir ve galeri içerisindeki diğer fotoğrafları görebilirsiniz.