Uluslararası ve Geçici Koruma Altındaki Yabancılar için Yeni Yaşam Beklentisi Envanteri Projesi

Proje Amacı

Bu projenin temel amacı, yeni yaşam beklentileri ve ilgi alanları aracılığıyla, yaşamak ve geçim kaynaklarını inşa etmek için haklarını savunarak ülkelerini terk etmek zorunda kalanların sosyal içermesini teşvik etmektir.

 

Proje Ortakları

Erzurum Teknik Üniversitesi (Proje Koordinatörü)                     Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi        Türkiye
İşletme ve Sağlık Bilimleri Akademisi                                          Polonya
Makedonya Üniversitesi                                                                 Yunanistan
Red Íncola Vakfı                                                                              İspanya
Popoli Insieme ODV Derneği                                                         İtalya                       
 

Projenin Hedefleri:

Odak grup görüşmeleri düzenleyerek ve mülteci bilgi formları geliştirerek mültecilerin sosyal yaşam beklentilerinin belirlenmesi 
Projeye ortak olan Türkiye, İtalya, Yunanistan, İspanya ve Polonya' da mültecilerin ve ev sahibi vatandaşların dil, mesleki/mesleki olmayan becerileri ve sosyal uyum sorunlarına çözüm bulunması
Projenin Faaliyetleri:

Proje hedeflerine ulaşmak için, mültecilerin entegrasyonunu teşvik eden toplum odaklı ve bireysel faaliyetler gerçekleştirilecektir. Proje süresinde gerçekleştirilecek çalıştaylar sırasında bir ön test geliştirilecektir. Bu sayede mültecilere ilişkin konuların ele alınmasını sağlayacak “Keşfedilen Yaşam Envanteri” tasarlanacaktır. Mültecilerin yaşam beklentileri ve gelecek planlarını etkileyen sosyal, eğitimsel ve mesleki parametrelerin yer alacağı bu envanter projenin temelini oluşturacaktır.

Envanter sonuçlarına göre mülteciler mesleki ve/veya mesleki olmayan eğitimlere dahil edilecektir. Böylece mülteciler kendilerine uygun mesleki becerilere veya mesleki eğitime sahip olmaları durumunda doğrudan işgücü piyasasına yönelebilecekler. İhtiyaç duyulanlara ise kendi alanlarında ileri eğitimler önerilebilecektir. Eğitim sonrası belgelendirme projenin “Keşfedilen Yaşam” sloganıyla ana hedefine ulaşması açısından büyük önem taşımaktadır.

Proje, sertifikalı mültecilerin eğitimli, kalifiye iş gücü olarak işgücü piyasasına dahil edilmesini desteklemeye devam edecek ve böylece ev sahibi ülkeler için sosyal entegrasyonlarının çok daha hızlı olmasını sağlayacaktır.

 

Projenin Çıktıları:

Keşfedilen Yaşam Envanterinin Geliştirilmesi
Hayal ediyorum. İstiyorum: Kısa Belgesel
Mesleki Olmayan Eğitim Modülünün Geliştirilmesi