Yaşama Hatları Kurulum Eğitimi

Eğitimin Faaliyetinin Adı

  Yaşama Hatları Kurulum Eğitimi

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 • Konu Başlıkları
 • İçerik (Uygulamalı-Teorik)
 • Saha Ziyareti
 • Ön test-Son test

 

 

 • Yüksekliğin tanımı,Yönetmelikler hkk. Bilgi,Yüksekte çalışmaya hazırlık
 • Düşmeye neden olan faktörler,düşmeye karşı önlemler,düşmeyi önleyici sistemler.
 • Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanlar ve standartları.
 • Emniyet hattı  ve Yaşam hattı nedir?
 • Yatay ve düşey yaşam hatları(K2010-K2020).Kanundaki yeri,Yaşam hatlarının kullanım alanları.Görseller kullanarak detaylandırma.
 • Yüksekte çalışmalarda toplu iş güvenlik önlemleri ve kişisel güvenlik önlemleri nedir?
 • Yüksekte çalışma acil durum planı örneği,adımları.
 • İlk gün tanışma ardından öntest,son gün sunum bitiminde sontest uygulaması.
 • Saha ziyaretinde uygulama.

 

Hedef & Kazanım

(Eğitime Tabi Olan Kişinin Kazanacağı Bilgi ve Beceriler, Alınması Hedeflenen Sertifikalar vs.)

Eğitim sonunda yüksekte çalışmada kullanılması gereken yatay ve dikey yaşam hatları ve diğer önlemler hakkında gerekli kazanım elde edilmiş olacaktır.

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar (Diploma, yaş, cinsiyet, fiziksel özellik, görev-pozisyon, taahhüt vb.)

Yüksekte çalışma yapabilecek fiziksel,psikolojik sağlık durumu uygun olan teknik eğitim almış yetişkin bireyler.

Süre (Gün-Saat)

2 gün eğitim-12 saat

Ücret

Kurumsal Eğitim (1 Grup ücreti) : 5.000,00TL+%18KDV

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

En az  5 kişi

Eğitim Faaliyetinin Yapılacağı Fiziksel Mekân ve Eğitim Materyalleri (Masa düzeni, uygulama alanı, projeksiyon, bilgisayar, açık hava, eğitim araçları, kırtasiye, tahta vs.)

 

Notlar

(Bir başka program veya eğitim modülü ile ilişkisi, muhatap kurumlarla veya katılımcılarla ilgili hususlar, eğitim sonrası becerilerin uygulanması için gerekecek malzeme, donanım, yazılım veya yasal düzenleme gibi herhangi bir başka katkıya ihtiyaç duyuluyor mu?)